TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

ZİRAAT FAKÜLTESİ - GIDA MÜHENDİSLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ziraat Fakültesi’nin Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak 1992 yılında kurulan bölümümüzün ismi 2004 yılında Gıda Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Bölümümüz lisans öğrenimine 2011-2012 öğretim yılında ek yerleştirmeyle alınan 31 öğrenci ile başlamıştır. Bölümümüzde 2013 yılı itibariyle yüksek lisans öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Gıda Mühendisliği lisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa kabul ve kayıt koşulları “Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ‘nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, toplam 40 iş günü staj dönemini tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşullarıdır.
Program Profili
Zorunlu dersler temel bilim, temel mühendislik ve alan dersleri olmak üzere gruplandırılmıştır. Gıda mühendisliği donanımının kazanılmasında gerekli olan ekonomi, yabancı dil, bilgisayar gibi destek dersleri de programda yer almaktadır. Zorunlu derslere ek olarak programda bölüm seçmeli ve bölüm dışı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Öğrenciler 2. Sınıfın sonunda 20 iş günü “laboratuar” stajı ile 3. Sınıfın sonunda 20 iş günü “gıda işletme” stajı olmak üzere toplam 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Dördüncü yılda alınan Mezuniyet Tezi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları gıda sanayinin üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme, yönetim gibi değişik alanlarında iş olanağı bulabilmektedir. Ayrıca KPSS’den gereken puanı almaları durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında da (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvarları, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler, Gümrük Müsteşarlığı gibi) çalışabilmektedirler. Bunun dışında bireysel girişimci olarak kendi işletmelerini kurabildikleri gibi mühendislik danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Zekai TARAKÇI Tel : +90 452 2265226 E-mail: zetarakci@yahoo.com Adres: Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mahallesi 52200 Merkez/ Ordu, TÜRKİYE Tel : +90 452 2265226 Fax : +90 452 234 66 32
Bölüm Olanakları
Bölümde 3 adet öğretim üyesi ve 1 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ziraat Fakültesi binasında yer alan Gıda Mühendisliği Bölümü Fakültenin ortak derslik ve laboratuvarlarında eğitim ve öğretime devam etmektedir. Yapılması planlanan araştırmalar kapsamında alt yapı olanakları sürekli olarak geliştirilmektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisine sahip olma
2Deney tasarlama ve uygulama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerilerine sahip olma
3Gıda mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olma
4İstenilen ihtiyaçlara uygun olarak bir sistem, bileşen veya proses tasarlayabilme yeteneğine sahip olma
5Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
6Güncel meseleler hakkında bilgi sahibi olma
7Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları geliştirme, seçme ve kullanma yeteneğine sahip olma
8Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme.
9Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini anlama ve bunu gerçekleştirme yeteneğine sahip olma
10Etkin bir biçimde iletişim kurabilme
11Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma
12Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
13Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
14Araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
15Kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM1192016959 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 ZGM1072016959 BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
3 ZGM1032016959 FİZİK I Zorunlu 3 0 0 4
4 ZGM1112016959 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
5 ZGM1052016959 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 5
6 ZGM1092016959 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
7 ZGM1212016959 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 3
8 ZGM1012016959 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
9 ZGM1172016959 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM1062016959 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
2 ZGM1202016959 ATATÜRK İLK VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 ZGM1042016959 FİZİK II Zorunlu 3 0 0 4
4 ZGM1102016959 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
5 ZGM1222016959 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
6 ZGM1022016959 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 4
7 ZGM1082016959 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
8 ZGM1122016959 TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 2 0 3
9 ZGM1182016959 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM2012016959 ENERJİ VE KÜTLE DENKLİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
2 ZGM2072016959 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 4
3 ZGM2052016959 İSTATİSTİK VE DENEME METOTLARI Zorunlu 3 0 0 4
4 ZGM2192016959 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Zorunlu 2 0 0 2
5 ZGM2132016959 LABORATUAR TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 3
6 ZGM2092016959 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
7 SEC2017959_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 0
8 ZGM2112016959 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 2 0 2
9 ZGM2032016959 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 18 4 0 26
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM2022016959 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
2 ZGM2122016959 AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
3 ZGM2082016959 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 0 2
4 ZGM2102016959 GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
5 ZGM2042016959 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 ZGM2212016959 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Zorunlu 2 0 0 2
7 ZGM2062016959 REAKSİYON KİNETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
8 SEC2017959_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 0
9 ZGM2202016959 STAJ I Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 15 2 0 26
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM3052016959 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 2 2 0 4
2 ZGM3112016959 GIDA KALİTE KONTROL Zorunlu 3 0 0 3
3 ZGM3072016959 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 ZGM3012016959 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 4
5 SEC2017959_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli - - - 0
6 ZGM3032016959 TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 11 4 0 18
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM3102016959 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
2 ZGM3062016959 GIDA İŞLETME SANİTASYONU Zorunlu 2 0 0 2
3 ZGM3022016959 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 3
4 ZGM3082016959 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
5 SEC2017959_3_2_3K_1 SEÇMELİ_3_2_3K_1 Seçmeli - - - 0
6 SEC2017959_3_2_3K_2 SEÇMELİ_3_2_3K_2 Seçmeli - - - 0
7 ZGM3202016959 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
8 ZGM3042016959 TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 11 2 0 18
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM4012016959 ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
2 ZGM4072016959 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 ZGM4152018959 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Zorunlu 0 2 0 2
4 ZGM4052016959 PROSES TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
5 SEC2017959_4_1_B SEÇMELİ_4_1_BÖLÜM Seçmeli - - - 0
6 SEC2017959_4_1_S SEÇMELİ_4_1_SOSYAL Seçmeli - - - 0
7 ZGM4032016959 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 8 8 0 16
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM4062016959 BİTKİSEL YAĞ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
2 ZGM4022016959 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
3 ZGM4162018959 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II Zorunlu 0 2 0 2
4 ZGM4082016959 PROSES KONTROL Zorunlu 2 0 0 2
5 SEC2017959_4_2_B SEÇMELİ_4_2_BÖLÜM Seçmeli - - - 0
6 SEC2017959_4_2_S SEÇMELİ_4_2_SOSYAL Seçmeli - - - 0
7 ZGM4042016959 TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 8 8 0 16
 
SEÇMELİ_2_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGMS2152016959 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 ZGMS2172016959 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ_2_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGMS2142016959 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 4
2 ZGMS2162016959 SOĞUK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ_3_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGMS3132016959 GIDA MAKİNE VE EKİPMANLARI Seçmeli 3 0 0 4
2 ZGMS3192016959 FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 3 0 0 4
3 ZGMS3212016959 GIDA ENDÜSTRİSİNDE ENZİM VE STARTER TEKN. Seçmeli 3 0 0 4
4 ZGMS3232016959 GIDA SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ_3_2_3K_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGMS3122016959 GIDA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 4
2 ZGMS3142016959 GIDA İŞLEME TEKN. YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
3 ZGMS3222016959 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ_3_2_3K_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGMS3162016959 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZGMS3182016959 DUYUSAL GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ_4_1_BÖLÜM
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGMS4112016959 ÇAY VE ŞEKERLİ ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ   Seçmeli 3 0 0 4
2 ZGMS4132016959 GIDA ENDÜSTRİYEL ATIKLARI Seçmeli 3 0 0 4
3 ZGMS4152016959 GIDA BİLEŞENLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ_4_1_SOSYAL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZFS4012016959 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 2 0 6
2 ZFS4032016959 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 2 0 6
3 ZFS4052016959 İLETİŞİM Seçmeli 2 2 0 0
4 ZFS4072016959 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
5 ZFS4092016959 MESLEKİ ETİK Seçmeli 2 2 0 6
6 ZFS4112016959 RESİM Seçmeli 2 2 0 0
7 ZFS4132016959 MÜZİK Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ_4_2_BÖLÜM
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGMS4102016959 SÜT YAN ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZGMS4122016959 MEYVE SUYU DURULTMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
3 ZGMS4142016959 MEZBAHA ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
4 ZGMS4182016959 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ_4_2_SOSYAL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZFS4042016959 TİYATRO Seçmeli 2 2 0 6
2 ZFS4062016959 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 2 0 6
3 ZFS4082016959 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
4 ZFS4102016959 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
5 ZFS4122016959 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 2 0 0
6 ZFS4142016959 ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 2 0 0
7 ZFS4162018959 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 2 0 0
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00