TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU - AVCILIK VE YABAN HAYATI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2014-2015 eğitim öğretim yılında Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime açılmıştır. Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet Yemekhane bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu program, yüksek öğretimde Ormancılık alanında 120 AKTS kredilik ön lisans derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunu derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların bu programa başlayabilmeleri Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunu derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve ayrıca stajını yapmış olması gerekir.
Program Profili
Yaban hayatı biliminde ve uygulamalarında temel bilgilere sahip, alanıyla ilgili mevzuata uygun davranan, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alan, teknik konularda donanımlı, edindiği bilgi ve becerileri yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve korunan alanlarda, özel avlaklarda ve hayvanat bahçelerinde Av ve Yaban Hayatı Teknikeri olarak çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi bölümünde Lisans eğitimi görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@odu.edu.tr TELEFON : 0 (452) 611 25 55 / 4906 Faks : 0 (452) 611 25 54 Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu Akkuş/ORDU
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde üç katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, bir adet Yaban Hayatı ve bir adet Bilgisayar Labrotuarı bulunmaktadır.
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet Yaban Hayatı ve 1 adet Bilgisayar Labrotuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
2Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
3Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
4Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
5Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
6Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
7Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
8Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
9Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
10Doğada zor koşullarda çalışabilme, alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
11Günün getirmiş olduğu fırsatları değerlendirerek, bulunduğu kurum içerisinde ya da bireysel olarak sorumluluk üstlenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak
12Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
14Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
15Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
16Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
17Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
18Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
19Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
20Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
21Ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111222333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATİT1012017852 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
2 YÖKA1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 YBH1052017852 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
4 YBH1032022852 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 0
5 YBH1092017852 DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK Zorunlu 2 1 0 5
6 YBH1072022852 DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK Zorunlu 2 1 0 0
7 YBH1032017852 JEOLOJİ VE HARİTA BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 SEC2022852_1 SECMELİ_1_1 Seçmeli - - - 0
9 SEÇ2017852_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 3
10 ATDK1012017852 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 YÖKT1 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
12 ORTAKSEÇ_GÜZ ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ Seçmeli - - - 0
13 YBH1072017852 YABAN HAYVANLARI BİLGİSİ Zorunlu 3 1 0 5
14 YBH1052022852 YABAN HAYVANLARI BİLGİSİ Zorunlu 3 1 0 0
15 AYDİ1012017852 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
16 YÖKY1 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
17 YBH1012017852 ZOOLOJİ Zorunlu 3 1 0 5
18 YBH1012022852 ZOOLOJİ Zorunlu 3 1 0 0
Toplam 34 8 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATİT1022017852 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 YÖKA2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 YBH1022017852 BOTANİK Zorunlu 3 1 0 5
4 YBH1022022852 BOTANİK Zorunlu 3 1 0 0
5 YBH1082017852 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 1 0 4
6 YBH1062022852 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 1 0 0
7 YBH1042017852 HAYVAN DAVRANIŞI Zorunlu 3 0 0 4
8 SEC2022852_2 SECMELİ_2_2 Seçmeli - - - 0
9 SEÇ2017852_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli - - - 3
10 YBH1102017852 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
11 YBH1082022852 STAJ I Zorunlu 0 0 0 0
12 YBH1062017852 SULAK ALANLAR Zorunlu 2 1 0 4
13 YBH1042022852 SULAK ALANLAR Zorunlu 2 1 0 0
14 ATDK1022017852 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
15 YÖKT2 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
16 ORTAKSEÇ_BAHAR ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR Seçmeli - - - 0
17 AYDİ1022017852 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
18 YÖKY2 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 29 6 0 36
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YBH2072017852 EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
2 YBH2072022852 EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
3 YBH2112017852 HAYVAN COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
4 YBH2092022852 HAYVAN COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 0
5 YBH2012017852 KORUNAN ALANLAR VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
6 YBH2012022852 KORUNAN ALANLAR VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 0
7 SEC2022852_3 SECMELİ_3_3 Seçmeli - - - 0
8 SEÇ2017852_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 3
9 YBH2092017852 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
10 YBH2052017852 YABAN HAYVANLARI ENVANTERİ Zorunlu 2 1 0 4
11 YBH2052022852 YABAN HAYVANLARI ENVANTERİ Zorunlu 2 1 0 0
12 YBH2032017852 YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
13 YBH2032022852 YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 27 6 0 27
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YBH2042017852 AV VE YABAN HAYATI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
2 YBH2042022852 AV VE YABAN HAYATI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
3 YBH2022017852 KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 4
4 YBH2022022852 KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 0
5 YBH2082017852 MÜZE TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 0 4
6 YBH2082022852 MÜZE TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 0 0
7 SEC2022852_4 SECMELİ_4_4 Seçmeli - - - 0
8 SEÇ2017852_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 3
9 YBH2122017852 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
10 YBH2102022852 STAJ II Zorunlu 0 0 0 0
11 YBH2102017852 YABAN HAYATINDA BİYORESTORASYON Zorunlu 2 1 0 4
12 YBH2062017852 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYONU Zorunlu 2 2 0 5
13 YBH2062022852 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYONU Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 22 6 0 27
 
SECMELİ_1_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC1012022852 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
2 SEC1032022852 ORMAN VE YABAN HAYATI Seçmeli 2 1 0 0
3 SEC1052022852 ORMANCILIK BİLGİSİ Seçmeli 2 1 0 0
SEÇMELİ_1_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC1012017852 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
2 SEC1032017852 TEMEL MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
3 SEC1052017852 ORMAN VE YABAN HAYATI Seçmeli 2 0 0 3
4 SEC1072017852 ORMANCILIK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ODUS0001 KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 ODUS0002 ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 ODUS0003 METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 ODUS0004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 0 0 0
5 ODUS0005 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 0 0 0
6 ODUS0006 PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
7 ODUS0007 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 0
8 ODUS0008 DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 0 0 0
9 ODUS0009 KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 0 0 0
10 ODUS0010 DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 0 0 0
11 ODUS0011 TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 0 0 0
12 ODUS0012 SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
13 ODUS0013 SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
14 ODUS0014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 0 0 0
15 ODUS0015 PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
16 ODUS0016 PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 0 0 0
17 ODUS0017 PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
18 ODUS0018 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 2
19 ODUS0019 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
20 ODUS0020 GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 2
21 ODUS0021 AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 0 0 0
22 ODUS0022 SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 0 0 0
23 ODUS0023 ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 0 0 0
24 ODUS0024 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 0 0 0
25 ODUS0025 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 0
26 ODUS0026 YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
27 ODUS0027 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
28 ODUS0028 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
29 ODUS0029 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 0 0 0
30 ODUS0030 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
31 ODUS0031 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
32 ODUS0032 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
33 ODUS0033 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 0
34 ODUS0034 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
35 ODUS0035 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
36 ODUS0036 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
37 ODUS0037 TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 0
38 ODUS0038 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
39 ODUS0039 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 0 0 0
40 ODUS0040 SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
41 ODUS0041 MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
42 ODUS0042 İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 0 0 0
43 ODUS0043 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
44 ODUS0044 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 0
45 ODUS0045 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
46 ODUS0046 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
47 ODUS0047 HAT SANATI Seçmeli 2 0 0 0
48 ODUS0048 BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
49 ODUS0049 TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
50 ODUS0050 GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 0
51 ODUS0051 KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 0 0 0
52 ODUS0052 YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
53 ODUS0053 ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 0 0 0
54 ODUS0054 YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
55 ODUS0055 TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 0 0 0
56 ODUS0056 İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 0 0 0
57 ODUS0057 ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 0
58 ODUS0058 OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 0
SECMELİ_2_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC1022022852 ATICILIK Seçmeli 2 0 0 0
2 SEC1042022852 MAMMOLOJİ Seçmeli 2 1 0 0
3 SEC1062022852 JEOLOJİ VE HARİTA BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
4 SEC1082022852 POPÜLASYON DÜZENLEMESİ Seçmeli 2 0 0 0
5 SEC1102022852 HAYVAN DAVRANIŞI Seçmeli 3 0 0 0
6 SEC1122022852 DOĞA VE AV TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 0
7 SEC1142022852 TEMEL MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ_1_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC1022017852 ATICILIK Seçmeli 2 0 0 3
2 SEC1042017852 MAMMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ODUS0001 KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 ODUS0002 ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 ODUS0003 METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 ODUS0004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 0 0 0
5 ODUS0005 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 0 0 0
6 ODUS0006 PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
7 ODUS0007 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 0
8 ODUS0008 DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 0 0 0
9 ODUS0009 KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 0 0 0
10 ODUS0010 DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 0 0 0
11 ODUS0011 TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 0 0 0
12 ODUS0012 SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
13 ODUS0013 SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
14 ODUS0014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 0 0 0
15 ODUS0015 PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
16 ODUS0016 PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 0 0 0
17 ODUS0017 PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
18 ODUS0018 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 2
19 ODUS0019 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
20 ODUS0020 GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 2
21 ODUS0021 AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 0 0 0
22 ODUS0022 SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 0 0 0
23 ODUS0023 ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 0 0 0
24 ODUS0024 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 0 0 0
25 ODUS0025 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 0
26 ODUS0026 YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
27 ODUS0027 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
28 ODUS0028 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
29 ODUS0029 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 0 0 0
30 ODUS0030 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
31 ODUS0031 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
32 ODUS0032 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
33 ODUS0033 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 0
34 ODUS0034 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
35 ODUS0035 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
36 ODUS0036 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
37 ODUS0037 TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 0
38 ODUS0038 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
39 ODUS0039 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 0 0 0
40 ODUS0040 SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
41 ODUS0041 MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
42 ODUS0042 İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 0 0 0
43 ODUS0043 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
44 ODUS0044 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 0
45 ODUS0045 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
46 ODUS0046 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
47 ODUS0047 HAT SANATI Seçmeli 2 0 0 0
48 ODUS0048 BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
49 ODUS0049 TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
50 ODUS0050 GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 0
51 ODUS0051 KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 0 0 0
52 ODUS0052 YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
53 ODUS0053 ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 0 0 0
54 ODUS0054 YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
55 ODUS0055 TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 0 0 0
56 ODUS0056 İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 0 0 0
57 ODUS0057 ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 0
58 ODUS0058 OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 0
SECMELİ_3_3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2012022852 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 SEC2032022852 BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
3 SEC2052022852 SİLVİKÜLTÜR Seçmeli 2 1 0 0
4 SEC2072022852 YABAN HAYVANLARI SAYIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 0 0
5 SEC2092022852 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
6 SEC2112022852 TÜRKİYE ENDEMİKLERİ VE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN TÜRLER Seçmeli 2 0 0 0
7 SEC2132022852 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
8 SEC2152022852 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 1 0 0
SEÇMELİ_2_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2012017852 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 SEC2172017852 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SECMELİ_4_4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2022022852 ARAZİ VE KAMP TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 SEC2042022852 İÇ SU ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 SEC2062022852 ORNİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
4 SEC2082022852 AVLAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
5 SEC2102022852 ORMAN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
6 SEC2122022852 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 SEC2142022852 İŞARET DİLİ VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
8 SEC2162022852 YABAN HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ Seçmeli 2 1 0 0
9 SEC2182022852 YABAN HAYATINDA BİYORESTORASYON Seçmeli 2 0 0 0
10 SEC2202022852 YANGIN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
11 SEC2222022852 DOĞADA HAYATTA KALMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ_2_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00