TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU - AVCILIK VE YABAN HAYATI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2014-2015 eğitim öğretim yılında Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime açılmıştır. Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet Yemekhane bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu program, yüksek öğretimde Ormancılık alanında 120 AKTS kredilik ön lisans derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunu derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların bu programa başlayabilmeleri Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunu derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve ayrıca stajını yapmış olması gerekir.
Program Profili
Yaban hayatı biliminde ve uygulamalarında temel bilgilere sahip, alanıyla ilgili mevzuata uygun davranan, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alan, teknik konularda donanımlı, edindiği bilgi ve becerileri yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve korunan alanlarda, özel avlaklarda ve hayvanat bahçelerinde Av ve Yaban Hayatı Teknikeri olarak çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi bölümünde Lisans eğitimi görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@odu.edu.tr TELEFON : 0 (452) 611 25 55 / 4906 Faks : 0 (452) 611 25 54 Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu Akkuş/ORDU
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde üç katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, bir adet Yaban Hayatı ve bir adet Bilgisayar Labrotuarı bulunmaktadır.
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet Yaban Hayatı ve 1 adet Bilgisayar Labrotuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
2Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
3Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
4Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
5Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
6Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
7Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
8Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
9Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
10Doğada zor koşullarda çalışabilme, alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
11Günün getirmiş olduğu fırsatları değerlendirerek, bulunduğu kurum içerisinde ya da bireysel olarak sorumluluk üstlenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak
12Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
14Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
15Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
16Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
17Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
18Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
19Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
20Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
21Ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111222333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATİT1012017852 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
2 YBH1052017852 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
3 YBH1092017852 DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK Zorunlu 2 1 0 5
4 YBH1032017852 JEOLOJİ VE HARİTA BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
5 SEÇ2017852_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 3
6 ATDK1012017852 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 YBH1072017852 YABAN HAYVANLARI BİLGİSİ Zorunlu 3 1 0 5
8 AYDİ1012017852 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
9 YBH1012017852 ZOOLOJİ Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 18 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATİT1022017852 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 YBH1022017852 BOTANİK Zorunlu 3 1 0 5
3 YBH1082017852 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 1 0 4
4 YBH1042017852 HAYVAN DAVRANIŞI Zorunlu 3 0 0 4
5 SEÇ2017852_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli - - - 3
6 YBH1102017852 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
7 YBH1062017852 SULAK ALANLAR Zorunlu 2 1 0 4
8 ATDK1022017852 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 AYDİ1022017852 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YBH2072017852 EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
2 YBH2112017852 HAYVAN COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
3 YBH2012017852 KORUNAN ALANLAR VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
4 SEÇ2017852_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 3
5 YBH2092017852 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
6 YBH2052017852 YABAN HAYVANLARI ENVANTERİ Zorunlu 2 1 0 4
7 YBH2032017852 YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 15 3 0 27
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YBH2042017852 AV VE YABAN HAYATI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
2 YBH2022017852 KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 4
3 YBH2082017852 MÜZE TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 0 4
4 SEÇ2017852_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 3
5 YBH2122017852 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
6 YBH2102017852 YABAN HAYATINDA BİYORESTORASYON Zorunlu 2 1 0 4
7 YBH2062017852 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYONU Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 12 4 0 27
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00