Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEC1072017852ORMANCILIK BİLGİSİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ormancılığın bazı temel kavramlarını tanıtmak. Ormancılıkta kullanılan alet ve ekipmaları tanıtmak, Meşcere gelişim çağları ve özelliklerini kavratmak ayrıca ağaçlandırma çalışmaları hakkında ön bilgi vermek, öğrencileri mezun olduktan sonra gerekli duyacakları mesleki bilgileri öğrenmesini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Orman ve Ormancılık, bitki, ağaç, vejetasyon kavramlarını ve çeşitlerini bilir
2Meşcere kavramı, Meşcere çeşitleri ve Meşcere tiplerini bilir
3Meşcere tiplerinin harita üzerinde gösterimini bilir
4Ormancılığın amaç ve ilkelerini, ormanların işlevlerini bilir
5Ormancılık yasa ve kanunlarını bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel bilgiler, Temel ormancılık terimleri; Orman tiplerinin sınıflandırılması; Orman formları ve meşcere kuruluşları; Orman fonksiyonları; Orman kaynaklarının işletilmesi ve faydalanmanın düzenlenmesi, Ormanların yetiştirilmesi ve bakımı, Orman ekosistemini tehdit eden faktörler, orman ve çevre ilişkileri, Arazi Çalışması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Vejetasyon, vejetasyon çeşitleri, orman vejetasyonu, orman vejetasyonu çeşitleri, Yetişme ortamı isteklerine göre orman vejetasyonu çeşitleri
2İnsanın etki derecesine göre orman vejetasyonu çeşitleri, Oluştuğu materyale göre orman vejetasyonu çeşitleri, İşlevlerine göre orman vejetasyonu çeşitleri
3Meşcere tanımı, kuruluş şekline göre meşcereler, meşcere gelişim özellikleri ve çağları ile ilgili özellikler
4Meşcere parçaları, geniş meşcereler, meşcere gelişme çağları, kapalılık derecelerine göre meşcereler
5Tabakalılık ve tabakalılık durumuna göre meşcereler, karışım durumuna göre meşcereler, yaş farkına göre meşcereler), Meşcere tipleri gösterimi ve haritası
6Meşcere kurma çalışmaları (fidan üretme ve plantasyon teknikleri, gençleştirme, ağaçlandırma, gençleştirme ve ağaçlandırma başarısının tespiti)
7Meşcerede boy, çap, yaş, hacim vb. ölçümü ve uygulaması, arazi çalışması ile ölçüm metodlarının öğretilmesi
8Vize sınavı
9Ormana sınır çeken faktörler, Ormanların işlevleri, Ormancılık tipleri
10Ormancılık tipleri, Ormancılıkla ilgili yasal yükümlülükler, ormancılık kanunu ve uygulamaları ile analizi
11Ormancılığın amaç, görev ve ilkeleri, Ödev ile desteklenerek konuların kavranması ve uygulanması
12Ormancılığın diğer sektörlerle ilişkileri, ülkemizdeki uygulamaları ve karşılıklı ticari ilişkiler
13Türkiye orman varlığı, Ormancılık anabilim dalları, anabilim dallarının ormancılık faaliyetlerine katkıları ve özellikleri
14Final sınavı
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14114
Alan Gezisi3618
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ153533 33   3 535  5 4
ÖÇ253533 33   3 535  5 4
ÖÇ353533 33   3 535  5 4
ÖÇ453533 33   3 535  5 4
ÖÇ553533 33   3 535  5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00