Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YBH1062017852SULAK ALANLARZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dünya’daki sulak alanları tanıtmak. Bu sahaların canlı ekosistemleri,çevre ve yaşam için önemini vurgulamaktır. Ayrıca bu derste dünyadaki başlıca sulak alanların karşı karşıya kaldıkları tehlikeler ve alınması gerekli önlemlerin açıklanması da amaçlanmıştır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cesur KIRMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye'deki Sucul ekosistemler ve bu ekosistemde yaşayan organizmalar hakkında bilgi edinir.
2Sucul ekosistem üzerine olumlu ve olumsuz çevresel etkiler hakkında fikir sahibi olur.
3Sucul ekosistemin işleyişini anlayabilir, problemleri fark edebilir ve çözüm yolları önerebilir.
4Sucul ekosistemin korunması ve yönetimi, bu yönetim üzerine hazırlanmış yönetim planlarının hazırlanması hakkında fikir sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sulak alan tanımı, sulak alanlar neden önemlidir, Dünyada ve Türkiye’de geçmişten günümüze sulak alanlar, Sulak alanlar üzerine Ramsar Sözleşmesi, sözleşmeye taraf ülkeler, Türkiye’nin sulak alanlar bakımından Avrupa ve orta doğu’daki durumu, Türkiye’nin uluslararası öneme sahip sulak alanları, Türkiye’deki sulak alanlara ilişkin temel sorunlar ve çözüm önerileri, ideal sulak yönetim metotları ve örnek planlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Su kaynaklarının tanıtılması, önemi,
2Dünya'da ve Türkiye'de su kaynaklarının genel durumu,
3Su kaynaklarının oluşumu ve ekosistem özellikleri
4Türkiye'deki ana su havzaları ve özellikleri,
5Su kaynaklarının karşılaştığı sorunlar, su kirliliği,
6Su kalitesinin belirlenmesi ve ilgili standartlar,
7Sel ve taşkın olayları, nedenleri, zararları,
8Su kaynaklarının havza bazında kullanımı ve yönetimi,
9Ara sınav
10Havzalarda sürdürülebilir içme ve kullanma suyu sağlama ilkeleri,
11Havzalarda su kaynaklarını etkileyen uygulamalar, yatırımlar
12Su kaynaklarını etkileyen ormancılık faaliyetleri
13Silvikültürel uygulamaların ve yol yapımlarının su kaynakları üzerine etkileri,
14Rezervuarlı ve nehir tipi barajların su kaynaklarına etkileri,
15AB sürecinde ülkemizdeki su kaynaklarının durumu, "Su Çerçeve Direktifi" ile ilgili çalışmalar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)135
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1544224544    5 2 44 3
ÖÇ2                     
ÖÇ3                     
ÖÇ4                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00