Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YÖKA1ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atatürk´ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, ve elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk'ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir. Ders ile ilgili Temel Kavramlar Bilgisi, (İnkılâp, Islahat, Meşrutiyet, Demokrasi, Cumhuriyet, vb.). Osmanlı İmparatorluğu'nun genel durumu, yıkılışını hazırlayan ve inkılaplara etki eden iç ve dış sebepler. Islahat Hareketleri Sebep ve Sonuçları, Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu'nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış. Atatürk'ün Hayatı, Kişiliği, ve Samsun'a Çıkışı. Millî Mücadelenin Hazırlık Dönemi, TBMM'nin Açılışı ve Özellikleri, Kurtuluş Savaşı Cephe ve Muharebeleri, Diğer devletlerle askeri ve siyasi ilişkiler ile ilgili tarihi olay olgu ve kavramlar anlatılır ve kavratılır. Yeni Türk Devletinin kuruluşu, Atatürkçü düşünce sistemi ve çağdaşlaşma hedefleri ile ilgili millî tarih bilinci oluşturulmaya çalışılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı genel olarak modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesi olarak söylenebilir. Türk Gençliğine; 1) Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk' ün düşünce ve görüşleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. 2) Türkiye Cumhuriyeti' ne, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Atatürk' ün düşünce ve görüşlerine yönelik iç ve dış tehlike ve tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. 3) Türk Gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk' ün düşünce ve görüşleri doğrultusunda milli gaye ve ülküler doğrultusunda birleştirmek. 4) Türk Gençliğini, Atatürk' ün düşünce, görüş ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğrenme Çıktıları
1Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak
2Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak
321. Yüzyıl?da Türklerin durumunu kavramış olmak
4Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar
5Cumhuriyetin değerini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi İle ilgili temel kavramlar (İnkılâp, Islahat, Meşrutiyet, Demokrasi, Cumhuriyet, vb.), Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışına etki eden belli başlı dış ve iç olaylar (Coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali, Şark Meselesi, Yönetim, Ordu, Ekonomi, Eğitim vb. alanlarda bozulmalar.) XVII., XVIII. ve XIX. Yüzyıl Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanı, II: Abdülhamit, I. ve II. Meşrutiyet Devirleri, Siyasi partiler (İttihat Terakki ve diğerleri) Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarmaya Yönelik Fikir Hareketleri (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, vb.) Atatürk'ün Hayatı, Kişiliği, ve Samsun'a Çıkışı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları, Osmanlı Devleti'nin savaşa Giriş Sebepleri ve Savaştığı Cepheler (Çanakkale, Kafkas, Suriye, Kanal ve diğerleri), Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Barış Konferansı, İzmir'in İşgali, Mustafa Kemal Paşa'nın Hayatı, Kişiliği, Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki durum Cemiyetler, Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas ve Diğer Ulusal Kongreler, Amasya Görüşmesi, Mebusan Meclisi'nin Açılışı ve Misak-I Millî Kararları, İstanbul'un Resmen İşgali, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi. TBMM'nin Açılışı ve Özellikleri, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, TBMM'ne Tepkiler ve İç İsyanlar, Millî Mücadelede Basın, İç İsyanlar ve Alınan Tedbirler. Gizli Anlaşmalar, Sevr Antlaşması, Kuva-yı Millîye ve Düzenli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi (Ermeni Meselesi ve Gümrü Barışı), Güney Cephesi (Antep, Urfa, Maraş ve Adana Savunmaları), Batı Cephesi I. ve II. İnönü Muharebeleri, Londra Konferansı, Moskova Antlaşması, İstiklal Marşının Kabulü, Türk- Sovyet -İngiliz-Fransız-Abd. İlişkileri, Türk-Afgan Dostluk Antlaşması, Afyon-Kütahya - Eskişehir, Muharebeleri, Başkomutanlık Kanunu ve Tekalif-i Millîye Emirleri, Sakarya Meydan Muharebesi Ankara ve Kars Antlaşmaları, Barış Görüşmeleri ve Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Görüşmelerine Hazırlık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı - Yenilik ve benzeri Kavramlar ((İnkılâp, Islahat, Meşrutiyet, Demokrasi, Cumhuriyet, vb.),--
2Osmanlı Devleti?nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri - Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışına etki eden belli başlı dış ve iç olaylar (Coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali, Şark Meselesi, Yönetim, Ordu, Ekonomi, Eğitim vb. alanlarda bozulmalar.)--
3Osmanlı Devleti?nde Meşruti Gelişmeler ve Entellektüel Hareketler - Osmanlı Devleti?nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika XVII., XVIII. ve XIX. Yüzyıl Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanı, II: Abdülhamit, I. ve II. Meşrutiyet Devirleri,--
4Siyasi partiler (İttihat Terakki ve diğerleri) Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarmaya Yönelik Fikir Hareketleri (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, vb.) İttihat ve Terakki Partisi´nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması--
5Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları, Osmanlı Devleti'nin savaşa Giriş Sebepleri ve Savaştığı Cepheler (Çanakkale, Kafkas, Suriye, Kanal ve diğerleri), Mondros Ateşkes Antlaşması, ,--
6Osmanlı Devletinin Paylaşılması Tasarıları, Wilson İlkeleri, Paris Barış Konferansı, İzmir'in İşgali, Anadolu'daki durum--
7Mustafa Kemal Paşa'nın Hayatı, Kişiliği, Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki durum Cemiyetler,--
8Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas ve Diğer Ulusal Kongreler,--
9ARA SINAV--
10Amasya Görüşmesi, Mebusan Meclisi'nin Açılışı ve Misak-I Millî Kararları, İstanbul'un Resmen İşgali,--
11Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi. TBMM'nin Açılışı ve Özellikleri, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, TBMM'ne Tepkiler ve İç İsyanlar, Millî Mücadelede Basın, İç İsyanlar ve Alınan Tedbirler.--
12Gizli Anlaşmalar, Sevr Antlaşması, Kuva-yı Millîye ve Düzenli Ordunun Kuruluşu,--
13Doğu Cephesi (Ermeni Meselesi ve Gümrü Barışı), Güney Cephesi (Antep, Urfa, Maraş ve Adana Savunmaları),--
14Batı Cephesi I. ve II. İnönü Muharebeleri, Londra Konferansı, Moskova Antlaşması, İstiklal Marşının Kabulü, Türk- Sovyet -İngiliz-Fransız-Abd. İlişkileri, Türk-Afgan Dostluk Antlaşması, Afyon-Kütahya - Eskişehir, Muharebeleri, Başkomutanlık Kanunu ve Tekalif-i Millîye Emirleri,--
15Sakarya Meydan Muharebesi Ankara ve Kars Antlaşmaları, Barış Görüşmeleri ve Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Görüşmelerine Hazırlık.--
16FİNAL SINAVI--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.Atatürk, M. K., 2005, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. 3. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, 8. Baskı. Ankara, 2008. 4. Atatürk Yolu, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara 1987. 5. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2729 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1690 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I. Ed. Cezmi Eraslan. 6. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I. Ed. Cezmi Eraslan. 7.Ergin Ayan Mütârekeden Mücadeleye, Ankara 2010. 8.Mustafa Büyük, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Notları, Ordu 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1                     
ÖÇ2                     
ÖÇ3                     
ÖÇ4                     
ÖÇ5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00