Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YÖKY1YABANCI DİL-IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
- Bu ders ile öğrencilerin "Common European Framework" A1 düzeyinde İngilizce öğrenmeleri, - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğrenme Çıktıları
1Temel konularda diyaloglar oluşturabilme
2Yeni kelimeler öğrenebilme
3Artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu anlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Introducing yourself and friends; saying hello and good-bye; • Exchanging personal information • Talking about jobs • Counting numbers • Talking about people’s ages, birthdays • Talking about possessions • Talking about the favourites we have got • Talking about family members • Talking about people’s physical appearances, characters and personalities • Describing the places people live in • Talking about the furniture and the things used at home • Talking about food and drinks • Ordering food at a restaurant • Talking about shop names • Doing shopping
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Greetings; Introducing yourself; Subject Pronouns, Possessive Adjectives
2Exchanging personal information (age, country, nationality, job), Writing sentences to introduce other people, Listening for specific information
3The simple present verb “to be”, Cardinal and ordinal numbers
4Asking and answering birthdays, telephone numbers, Making dialogues to exchange personal information, Listening to dialogues to fill in the gaps
5Singular and Plural nouns, “This /that, These / those”
6Have hot / has got”, Adjectives describing people and things
7Revision and Consolidation
8Mid-tem Exam
9Possessive “’s”, Nouns used for family members
10Adjectives describing people’s physical appearances and personalities
11“There is / There are”, Adjectives used to describe places
12Nouns used for the parts of a house, the furniture
13Nouns used for food and drinks, How to make uncountable nouns countable, “How much , How many, A lot of, Some, Any”
14Ordering food at a restaurant ( “Can I /we ..... please?”, “(What) would you like ....?”, “I’d like....”, Nouns for shops, doing shopping
15Revision and Consolidation
16Final Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
English with Three Words
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21428
Bireysel Çalışma11414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1                     
ÖÇ2                     
ÖÇ3                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00