Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YBH1092017852DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİKZorunlu115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevresel temel kavramlar, ulusal ve uluslararası ölçekte çevre sorunları ve politikaları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Burcu DEMİREL YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Küresel ölçekte çevre sorunlarını, bu sorunların nedenleri ve sonuçlarını ve çevresel sorunları önlemeye yönelik entelektüel birikime sahip olacaktır.
2Çevre sorunlarına neden olan faktörleri tanımlayabilecek, Çevre koruma ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantıyı analiz edebilecektir.
3Çevre-insan ilişkisini bilgi toplumu ve tüketim kültürü bağlamında değerlendirebilecek, Çevreci akım ve bu akım içindeki siyasallaşmayı açıklayabilecektir.
4Küresel ölçekte çevre politikalarının aktörleri, yaşanan süreçler ve hukuki metinleri inceleme imkânı bulacaktır.
5Türkiye özelinde AB çevre politikaları konusunda detaylı bilgi sahibi olacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel ekolojik kavramlar ve ilkeleri, Çevre ve insan ilişkileri, Çevre sorunları ve tarihsel gelişimi, çevre sorunlarının yerel-bölgesel ve küresel ölçekte değişen yapısı, uluslararası hukukta çevrenin algılanışı, uluslararası çevre politikalarının araçları, aktörleri ve karar alma sürecinde etkin olan değişkenler, Çevresel ekonomide içsellikler ve dışsallıklar ilkesi, Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik ayak izi, çevre ve kalkınma hakkı, Küresel çevre politikaları ve AB uyum süreci Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte çevresel etkinliği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Planı, Ekoloji, Çevre Bilimleri ve Biyoçeşitlikle ilgili temel kavramlar
2Paskalya Adası’nın Hikayesi, Sistem İlişkileri
3“Doğaya egemen olma” düşüncesi bağlamında İnsan ve Doğa İlişkileri
4Çevre-Sistem ve Toplumsal Etkinlikler
5Çevre Etiği
6Çevre Sorunları
7Türkiye’de Çevre Sorunları
8Ara sınav
9Sürdürülebilir Kalkınma
10Türkiye'nin biyoçeşitliliği ve endemizm. Ulusal ve uluslararası biyoçeşitlilikle ilgili sözleşmeler.
11Türkiye'nin biyoçeşitliliği ve endemizm. Ulusal ve uluslararası biyoçeşitlilikle ilgili sözleşmeler.
12Ekolojik Ayak izi ve bileşenleri
13Çevreci Akım ve Siyasal Çevrebilim
14Çevre ve Uluslararası İlişkiler
15Çevre Politikası ve Yönetimi, Çevre Yönetimine Katılım ve Gönüllü Çevre Kuruluşları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1555455555 5 55 455555
ÖÇ2555455555 5 55 455555
ÖÇ3555455555 5 55 455555
ÖÇ4555455555 5 55 455555
ÖÇ5555455555 5 55 455555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00