Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YBH2012017852KORUNAN ALANLAR VE YÖNETİMİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türlerin yaşamlarını sürdürdükleri habitatları yok edilemezler. İnsan eliyle bozulan yada yok edilen habitatları korumak için doğallığı bozulmamış alanların kontrol altına alınmasını hedefleyen bu koruma alanlarının, hangi statü ile korunduklarını ve nasıl yönetilmeleri gerektiği açıklamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Cesur KIRMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler resmi statü ile korunan alanların nereler olduğunu bilirler.
2Öğrenciler bu korunan alanlar üzerindeki biyolojik çeşitlilik durumlarını yorumlayabilirler.
3Öğrenciler bu alanlardaki ideal yönetim ve koruma tedbirlerini bilirler.
4Öğrenciler uluslararası anlaşmalara göre bu koruma alanları hakkında Türkiye'nin sorumluluklarını ifade edebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Milli Parklar, Tabiat Parkları ve Tabiatı Koruma Alanları, Doğal sit alanlarının biyoçeşitlilik durumları, doğal koruma alanlarıyla ilişkili uluslararası antlaşmalar, Türkiye’de doğa koruma stratejileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyolojik Çeşitlilik Nedir ve Neden Önemlidir?
2Biyolojik Çeşitlilik
3Uluslararası Sorumluluklar
4Ulusal Yaklaşımlar
5Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği
6Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği
7Genetik çeşitlilik ve Tür çeşitliliği
8Ara Sınav
9Ekosistemler
10Ekosistemler
11Tür Koruma ve Alan Koruma
12Endemik türlerin korunması
13Türkiye’de Koruma Alanları
14Türkiye’de Koruma Alanları
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Gözlem14114
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ11 5                  
ÖÇ21 5                  
ÖÇ31 5                  
ÖÇ41 5                  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00