Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YBH1022017852BOTANİKZorunlu125
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bitki bilimi ile ilgili genel kavramları öğretmek, bitkiler aleminde sınıflandırmanın önemini kavramak, temel olarak bir bitki hücre yapısını, organellerini, hücre bölünme safhalarını bilmek ve bir bütün olarak hücreyi tanımak, bitki dokuları ve hücre organizasyonlarını kavramak, bitkilerde morfolojik, anatomik, fizyolojik ve taksonomik yapıyı temel anlamda anlamak ve öğrencilere bu konudaki analitik düşünme ve araştırma yetisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Bitki Bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2Botaniğin çalışma alanının anatomi, morfoloji, fizyoloji, taksonomi gibi multidisipliner bilim dalları ile bir arada olduğunu kavrar.
3Bir bitkide hücre, doku ve organ gibi organizasyonların oluşumu ve nasıl bir arada çalışarak organizmayı oluşturduklarını analiz eder.
4Botanik konularını güncel hayata uyarlar.
5Yeni ve güncel bilgilerle bitki biyolojisini anlar ve insan biyolojisiyle karşılaştırma yapar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bitkilerin, genel özelliklerini öğrenecek ve kök, gövde, yaprak ve üreme organları hakkında bilgi edinecektir. Bitki morfolojisi ve anatomisi ile sistematik hakkında genel bilgileri öğrenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Botanik biliminin tanıtılması alt disiplinlerinin öğretilmesi (morfoloji, anatomi, taksonomi, ekoloji, v.b.).
2Bitki hücresinin özelliklerinin diğer canlı gruplarının hücreleriyle karşılaştırılarak anlatılması. Hücre teorisinin açıklanması, fotosentez ve solunumun ilgili organellerle bağlantılı olarak açıklanması.
3Mitoz ve mayoz hücre bölünmesinin anlatılması
4Bitkisel dokuların anlatılması (Sürgen dokular-Ergin dokular sürgen dokuların özellikleri bitkide bulunuş yerleri tunika, korpus, v.b.)
5Ergin dokuların gruplandırılarak anlatılması I-Parankima, destek ve dermal dokunun bitkide bulunuş yerleri, fonksiyonları, işlevsel elemanları
6Ergin dokuların gruplandırılarak anlatılması II- İletim, emme ve salgı dokunun bitkide bulunuş yerleri, fonksiyonları, işlevsel elemanları
7Bitkilerde organografya I- Kökün anatomik ve morfolojik yapısı ile fonksiyonlarının anlatılması, kök metamorfozlarının öğretilmesi
8Bitkilerde organografya II- Gövdenin anatomik ve morfolojik yapısı ile fonksiyonlarının anlatılması, gövde metamorfozlarının öğretilmesi
9Ara sınav
10Bitkilerde organografya III- Yaprağın anatomik ve morfolojik yapısı ile fonksiyonlarının anlatılması, yaprak metamorfozlarının öğretilmesi
11Bitkilerde organografya IV-Bitkilerde çiçeğin kısımları ve görevinin anlatılması
12Bitkilerde üremenin anlatılması ve döl almaşının öğretilmesi
13Bitkilerde meyve ve fonksiyonlarının öğretilmesi
14Bitkiler aleminde sınıflandırmanın yeri ve öneminin anlatılması (türün tanımı, populasyon, tür içi- türler arası ilişkilerin anlatılması)
15Tohumlu Bitkiler: Açık Tohumlular, Tek çenekliler, Çift çenekliler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz515
Derse Katılım15460
Bireysel Çalışma15115
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8540
Okuma000
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)147
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ15555  5      5       
ÖÇ2555555555    5 5  5  
ÖÇ35            5       
ÖÇ4555555555    5 5  5  
ÖÇ5555555555555 55555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00