TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ - MÜZİK - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı, eğitim-öğretim itibarı ile bu fakültenin kurulmasından daha öncelere dayanmakta olup, üniversitemizin, fakültemizin kuruluşuna zemin hazırlayan Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeyken, 05. 07. 2012 tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulup, 05.08. 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesine aktarılmış ve kuruluş bünyesine devam etmiştir.
Kazanılan Derece
Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı’nda eğitim programını, bütün gerekleriyle yerine getirerek başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu alanda lisans diploması almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programımız, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ‘Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ tarafından gerçekleştirilen, ‘Yüksek Öğretime Geçiş’ sınavında herhangi bir puan türünden, 140 ve üzeri puan almış olmak ve Geleneksel Türk Müziği Bölümü bünyesinde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavında, her iki aşamada başarılı olmak koşullarını taşımaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında, önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL YAN DAL İLE KURUMLARARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak, Ordu Üniversitesinde programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girme hakkına sahiptir. Diğer dersler için muafiyet ise, fakülte yönetim kurulu kararına bağlıdır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Müzik Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı’nda, bu müziğe ait tüm unsurlar, teorik ve uygulamalı olarak tüm yönleriyle öğretilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı’ndan mezun olan öğrenciler sınavlarında başarılı olmaları durumunda TRT radyo ve televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı kurumlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, üniversitelerde çeşitli kademelerde akademisyen ve formasyon almak koşulu ile ilköğretim ve liselerde; ayrıca halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, (ALES KOŞULU OLMAKSIZIN), yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
‘Yeterlilik Koşul ve Kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez, ORDU Tel: 0(452) 226 52 29 santral Fax: 0(452) 226 52 30 Koordinatör : Yrd. Doç. Deniz AYDAR
Bölüm Olanakları
Akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi bulunan bölümümüz, Müzik ve Sahne Sanatları bünyesinde olup, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 adet derslik ve bireysel çalışma odası, 1 çok amaçlı salon, 1 orkestra dersliği, 1 koro dersliği, 1 enstrüman odası, 1 toplantı odası ve kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir.

Program Çıktıları
1Müzik alanında icra becerisi kazandırmak.
2Müziğin gelecek nesillere doğru aktarılmasına ve bu türün benimsetilmesine katkı sağlama bilinci kazandırmak
3Müzik icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
4Müzik alanında edindiği becerileri, eğitme ve öğretme esnasında kullanabilme becerisi kazandırmak.
5Mesleki ve etik sorumluluk kazandırmak.
6Müzik ile ilgili bilgileri, kavramlaştırma, tanımlama, sınıflandırma ve yorumlama becerisi kazandırmak.
7Müzik alanında öğrendiği teorik bilgileri icrada uygulayabilme becerisi kazandırmak.
8Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirme becerisi kazandırmak.
9Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırmak.
10Müzikte evrenselden ulusala, ulusaldan evrensele doğru bir çizgide yararlanma bilgi ve becerisi kazandırmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİT1012017231 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ10520121710 KORO-I Zorunlu 2 0 0 2
3 MÜZ1032017231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL) I Zorunlu 2 0 0 2
4 MÜZ1012017231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL) I Zorunlu 4 0 0 4
5 GSFSEÇ101 SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 0
6 MÜZ1152017231 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
7 MÜZ10720121715 TEMEL ÇALGI-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 3
8 MÜZ107201423112 TEMEL ÇALGI-I (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 3
9 MÜZ107201217110 TEMEL ÇALGI-I (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 3
10 MÜZ10720121712 TEMEL ÇALGI-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 3
11 MÜZ10720121719 TEMEL ÇALGI-I (KANUN) Zorunlu 2 0 0 3
12 MÜZ10720121713 TEMEL ÇALGI-I (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 3
13 MÜZ10720121711 TEMEL ÇALGI-I (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 3
14 MÜZ107201217111 TEMEL ÇALGI-I (NEY) Zorunlu 2 0 0 3
15 MÜZ10720121717 TEMEL ÇALGI-I (UD) Zorunlu 2 0 0 3
16 MÜZ10720121716 TEMEL ÇALGI-I (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 3
17 MÜZ10720121718 TEMEL ÇALGI-I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 3
18 MÜZ1092010171 TEMEL PİYANO I Zorunlu 2 0 0 3
19 MÜZ1112010171 TEMEL SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 3
20 TDK1012017231 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
21 YDI1012017231 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 43 0 0 56
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİT1022017231 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ10620121710 KORO-II Zorunlu 2 0 0 2
3 MÜZ1042017231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL) II Zorunlu 2 0 0 2
4 MÜZ1022017231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL) II Zorunlu 4 0 0 4
5 MÜZ1162017231 MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 0 0 2
6 GSFSEÇ102 SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 0
7 MÜZ10820121715 TEMEL ÇALGI-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 3
8 MÜZ108201423112 TEMEL ÇALGI-II (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 3
9 MÜZ108201217110 TEMEL ÇALGI-II (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 3
10 MÜZ10820121712 TEMEL ÇALGI-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 3
11 MÜZ10820121719 TEMEL ÇALGI-II (KANUN) Zorunlu 2 0 0 3
12 MÜZ10820121713 TEMEL ÇALGI-II (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 3
13 MÜZ10820121711 TEMEL ÇALGI-II (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 3
14 MÜZ108201217111 TEMEL ÇALGI-II (NEY) Zorunlu 2 0 0 3
15 MÜZ10820121717 TEMEL ÇALGI-II (UD) Zorunlu 2 0 0 3
16 MÜZ10820121716 TEMEL ÇALGI-II (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 3
17 MÜZ10820121718 TEMEL ÇALGI-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 3
18 MÜZ1102010171 TEMEL PİYANO-II Zorunlu 2 0 0 3
19 MÜZ1122010171 TEMEL SES EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 3
20 TDK1022017231 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
21 YDI1022017231 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 43 0 0 56
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ2092017231 ARMONİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ2172017231 FORM BİLGİSİ (BATI MÜZİĞİ) I Zorunlu 2 0 0 2
3 MÜZ2112017231 GENEL MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 MÜZ20520121710 KORO-III Zorunlu 2 0 0 2
5 MÜZ2012013231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-III Zorunlu 4 0 0 4
6 MÜZ20320132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
7 MÜZ203201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 6
8 MÜZ203201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
9 MÜZ20320132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
10 MÜZ20320132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
11 MÜZ20320132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
12 MÜZ20320132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
13 MÜZ20320132314 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (KLARNET) Zorunlu 2 0 0 6
14 MÜZ203201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
15 MÜZ203201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
16 MÜZ203201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
17 MÜZ20320132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (UD) Zorunlu 2 0 0 6
18 MÜZ20320132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 6
19 MÜZ20320132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
20 GSFSEÇ201 SEÇMELİ3 Seçmeli - - - 0
21 MÜZ2152013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 42 0 0 100
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ2102017231 ARMONİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ2182017231 FORM BİLGİSİ (TÜRK MÜZİĞİ) II Zorunlu 2 0 0 2
3 MÜZ2122017231 GENEL MÜZİK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 MÜZ20620121710 KORO-IV Zorunlu 2 0 0 2
5 MÜZ2022013231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-IV Zorunlu 4 0 0 4
6 MÜZ20420132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
7 MÜZ204201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 6
8 MÜZ204201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
9 MÜZ20420132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
10 MÜZ20420132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
11 MÜZ20420132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
12 MÜZ20420132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
13 MÜZ204201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
14 MÜZ204201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
15 MÜZ204201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
16 MÜZ20420132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (UD) Zorunlu 2 0 0 6
17 MÜZ20420132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 6
18 MÜZ20420132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
19 GSFSEÇ202 SEÇMELİ4 Seçmeli - - - 0
20 MÜZ2142013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 4
21 MÜZ2162013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 42 0 0 98
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ3052013231 KORO-V Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ3012013231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-V Zorunlu 2 0 0 4
3 MÜZ30320132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
4 MÜZ303201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 6
5 MÜZ303201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
6 MÜZ30320132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
7 MÜZ30320132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
8 MÜZ30320132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
9 MÜZ30320132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
10 MÜZ303201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
11 MÜZ303201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
12 MÜZ303201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
13 MÜZ30320132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (UD) Zorunlu 2 0 0 6
14 MÜZ30320132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 6
15 MÜZ30320132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
16 GSFSEÇ301 SEÇMELİ5 Seçmeli - - - 0
17 MÜZ3072013231 TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ Zorunlu 2 0 0 3
18 MÜZ3092010171 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 34 0 0 90
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ3062013231 KORO-VI Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ3022013231 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-VI Zorunlu 2 0 0 4
3 MÜZ30420132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 6
4 MÜZ304201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 6
5 MÜZ304201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 6
6 MÜZ30420132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 6
7 MÜZ30420132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KANUN) Zorunlu 2 0 0 6
8 MÜZ30420132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 6
9 MÜZ30420132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 6
10 MÜZ304201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (NEY) Zorunlu 2 0 0 6
11 MÜZ304201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 6
12 MÜZ304201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 6
13 MÜZ30420132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (UD) Zorunlu 2 0 0 6
14 MÜZ30420132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 6
15 MÜZ30420132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 6
16 MÜZ31420121710 MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 4
17 MÜZ3142013231 MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
18 GSFSEÇ302 SEÇMELİ6 Seçmeli - - - 0
19 MÜZ3102010171 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 36 0 0 94
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ41320121710 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 MÜZ40520121710 KORO-VII Zorunlu 2 0 0 3
3 MÜZ4192016231 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-I Zorunlu 0 4 0 4
4 MÜZ40320132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 8
5 MÜZ403201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 8
6 MÜZ403201323110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 8
7 MÜZ40320132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 8
8 MÜZ40320132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KANUN) Zorunlu 2 0 0 8
9 MÜZ40320132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 8
10 MÜZ40320132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 8
11 MÜZ403201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (NEY) Zorunlu 2 0 0 8
12 MÜZ403201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 8
13 MÜZ403201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 8
14 MÜZ40320132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (UD) Zorunlu 2 0 0 8
15 MÜZ40320132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 8
16 MÜZ40320132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 8
17 SEÇ2013231_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli - - - 0
Toplam 30 4 0 114
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ40620121710 KORO-VIII Zorunlu 2 0 0 3
2 MÜZ4202016231 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-II Zorunlu 0 4 0 4
3 MÜZ40420132315 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (BAĞLAMA) Zorunlu 2 0 0 8
4 MÜZ404201423112 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (FLÜT) Zorunlu 2 0 0 8
5 MÜZ404201723110 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (GİTAR) Zorunlu 2 0 0 8
6 MÜZ40420132312 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KABAK KEMANE) Zorunlu 2 0 0 8
7 MÜZ40420132319 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KANUN) Zorunlu 2 0 0 8
8 MÜZ40420132313 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KAVAL) Zorunlu 2 0 0 8
9 MÜZ40420132311 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (KEMAN) Zorunlu 2 0 0 8
10 MÜZ404201323111 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (NEY) Zorunlu 2 0 0 8
11 MÜZ404201323198 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (PİYANO) Zorunlu 2 0 0 8
12 MÜZ404201323199 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (ŞAN) Zorunlu 2 0 0 8
13 MÜZ40420132317 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (UD) Zorunlu 2 0 0 8
14 MÜZ40420132316 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (VİYOLA) Zorunlu 2 0 0 8
15 MÜZ40420132318 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI (VİYOLONSEL) Zorunlu 2 0 0 8
16 MÜZ4142013231 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
17 SEÇ4162015231 OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ Zorunlu 2 0 0 3
18 SEÇ2013231_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli - - - 0
Toplam 32 4 0 117
 
SEÇMELİ1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC1252013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ1172010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ1192010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ1272013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ1182010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ1202010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ1262013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ1282013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ2172010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ2192010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ2252013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ2272013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ2182010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ2202010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ2262013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ2282013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ3052010171 OKUL ÇALGILARI Seçmeli 2 0 0 3
2 SEÇ3092010171 ARMONİ-III Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇ3132011171 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-III Seçmeli 2 0 0 3
4 SEÇ3152011171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-III Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇ3172010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 0 0 3
6 SEÇ3192010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 0 0 3
7 SEÇ3212013231 YARDIMCI ÇALGI-III Seçmeli 2 0 0 3
8 SEÇ3252013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 0 0 3
9 SEÇ3272013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 0 0 3
10 SEÇ3292013231 ORKESTRA-I Seçmeli 2 0 0 3
11 SEÇ3312013231 PİYANODA EŞLİK-I Seçmeli 2 0 0 3
12 SEÇ3352013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 3
13 SEÇ3372013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ3062010171 PROZODİ Seçmeli 2 0 0 3
2 SEÇ3102010171 ARMONİ-IV Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇ3142011171 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-IV Seçmeli 2 0 0 3
4 SEÇ3162011171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJİ VE NAZARİYATI-IV Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇ3182010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 0 0 3
6 SEÇ3202010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 0 0 3
7 SEÇ3222013231 YARDIMCI ÇALGI-IV Seçmeli 2 0 0 3
8 SEÇ32420121710 ORKESTRA-II Seçmeli 2 0 0 0
9 SEÇ3262013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 0 0 3
10 SEÇ3282013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 0 0 3
11 SEÇ3302013231 ORKESTRA-II Seçmeli 2 0 0 3
12 SEÇ3322013231 PİYANODA EŞLİK-II Seçmeli 2 0 0 3
13 SEÇ3362013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 3
14 SEÇ3382013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ_4_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ4012013231 EĞİTİM MÜZİĞİ REPERTUARI Seçmeli 2 0 0 3
2 SEÇ4032013231 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇ4092010171 ARMONİ-V Seçmeli 2 0 0 3
4 SEÇ4172010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇ4192010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 0 0 3
6 SEÇ4252013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 0 0 3
7 SEÇ4272013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 0 0 3
8 SEÇ42920121710 ORKESTRA-III Seçmeli 2 0 0 3
9 SEÇ43120121710 PİYANODA EŞLİK-III Seçmeli 2 0 0 3
10 SEÇ43520121710 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 0 0 3
11 SEÇ43720121710 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ_4_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ4102010171 ARMONİ-VI Seçmeli 2 0 0 3
2 SEÇ4182010171 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇ4202010171 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 0 0 3
4 SEÇ4262013231 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇ4282013231 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 0 0 3
6 SEÇ43020121710 ORKESTRA-IV Seçmeli 2 0 0 3
7 SEÇ43220121710 PİYANODA EŞLİK-IV Seçmeli 2 0 0 3
8 SEÇ43620121710 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-IV Seçmeli 2 0 0 3
9 SEÇ43820121710 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARI TOPLULUĞU-IV Seçmeli 2 0 0 3
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00