Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ303201323199MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III (ŞAN)Zorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; dili doğru kullanarak, ses eğitimi tekniklerine uygun değişik eserleri seslendirme bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Köksal APAYDINLI, Yrd. Doç. Deniz AYDAR
Öğrenme Çıktıları
1Çalışılan eserleri doğru artikülasyonla söyleyebilme.
2Düzeye uygun müzik dağarı geliştirebilme.
3Çalışılan eserleri piyano eşliği ile söyleyebilme.
4Çalışılan eserleri dönem ve stil özelliklerine uygun olarak söyleyebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
MÜZ204 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II (ŞAN)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenilen doğru ses üretme, kullanma ve konuşmaya yönelik davranışları,ulusal ve evrensel ses eğitimine ilişkin eserlerde uygulayarak repertuar geliştirme.Sesi güçlendirmeye ve ses sınırlarını geliştirmeye yönelik ses alıştırmaları ve ses etüdleri çalışmaları. Doğru ve düzgün konuşabilmesine yönelik çeşitli teknik çalışmalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
15’li, 6’lı arpej ve sıralı staccato-legato alıştırmalar.
25’li, 6’lı arpej ve sıralı staccato-legato alıştırmalar örnek eserler.
35’li, 6’lı arpej ve sıralı staccato-legato alıştırmalar örnek eserler.
4Oktav, 9’lu, 12’li arpej ve sıralı staccato -legato alıştırmalar ve örnek eserler.
5Register geçişlerini destekleyici staccato ve legato alıştırmalar ve örnek eserler.
6Eserlerin form analizi.
7Ses eğitiminde artikülasyon.
8Ara Sınav
9Doğru entonasyonla ses üretme, rezonans bölgelerinde sesi güçlendirme.
10Seslendirilen eserlerde dönem ve stil özellikleri.
11Seslendirilen eserlerde dönem ve stil özellikleri.
12Seslendirilen eserlerde dönem ve stil özellikleri.
13Eserlerde teknik ve müzikal analiz.
14Eserlerde teknik ve müzikal analiz.
15Korrepetisyon
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Davran, K., Öztürk,F.G. (2009).Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar I(1.b), Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara. Şimşek, G. (1997). Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm, Ankara. Arie Antiche Albüm 1-2 Concone 1 Vaccaj Egüz, S. Piyano Eşlikli Halk Türküleri, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Yayınları No.1, Ankara. Tuğcular, E. (2011). Şan İçin Piyano Eşlikli Türküler, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5840
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)167
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ144        
ÖÇ244        
ÖÇ344        
ÖÇ455        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00