Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ40620121710KORO-VIIIZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı “Birlikte şarkı söyleyebilme” genel amacı doğrultusunda, stil ve yorum özelliklerine göre düzeye uygun yapıtların deşifreleri ve yorumlamalarıyla bir repertuar oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Köksal APAYDINLI
Öğrenme Çıktıları
1Doğru ve temiz şarkı söyleyebilme (entonasyon).
2Artikülasyon becerisi kazanabilme.
3Farklı dönemlere ait koro eserleri seslendirebilme.
4Koro eğitiminde edinilen müzikal birikimi sergileyebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar, (birlikte soluk alıp verme, uzun soluklu, kesik kesik, soluk dinamiklerine dayalı alıştırmalar) , Ses- soluk bağlantısını güçlendirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar. Seslendirilen eserlerde yapılan cümlelemelerde ses-soluk-söz bağlantısını kurma. Eserlerin seslendirilmesinde ses grupları arasındaki denge ve bütünlüğün sağlanmasına yönelik çalışmalar. Sınıf düzeyine uygun eserleri, içerdiği müzikal dinamik özelliklerine dikkat ederek seslendirme ve yorumlama. Koro eğitiminde kazandırılan teknik ve müzikal birikimi sergilemek üzere konser programı hazırlama ve sunma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Nefes- ses bağlantısı çalışmaları.
2Dil ve konuşma çalışmaları.
3Eserlerin teknik ve müzikal analizi.
4Eserlerin partilerini ses gruplarınca ayrı ayrı çalışma ve birleştirme.
5Ses gruplarının karşılaştığı teknik zorlukların çözümüne ilişkin çalışmalar.
6Çalışılan eserlerin doğru tartım ve entonasyonla seslendirilmesi.
7Çalışılan eserlerin doğru tartım ve entonasyonla seslendirilmesi.
8Ara Sınav
9Çalışılan eserlerin doğru tartım ve entonasyonla seslendirilmesi.
10Çalışılan eserin stil özelliklerine uygun seslendirilmesi.
11Çalışılan eserin stil özelliklerine uygun seslendirilmesi.
12Çalışılan eserlerin dinamiklerine (nüanslarına) uygun seslendirilmesi.
13Çalışılan eserlerin dinamiklerine (nüanslarına) uygun seslendirilmesi.
14Konsere hazırlık çalışmaları.
15Konsere hazırlık çalışmaları.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atalay, A. (2010). Polifonik Koro İçin 10 Parça, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara. Canselen, F. (2003). Koro ve Orkestra Eserleri, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara. Çevik, S. (2000) Koro Albümü, Evrensel Kitabevi, Ankara. Davran, Y. (1997). Şarkı Söyleme Sanatının Öyküsü, Evrensel Müzikevi, Ankara. Egüz, S. (1981). Koro Eğitimi ve Yönetimi, Ayyıldız Matbaası, Ankara. Egüz, S. (1981). Toplu Ses Eğitimi, Ayyıldız Matbaası, Ankara. Sun, M. (2005). Gençlik Koroları İçin Koro Dağarcığı, Sun Yayınevi, Ankara. Yıldız, N. (2005). İki ve Üç Sesli Türküler, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155        
ÖÇ255        
ÖÇ355        
ÖÇ455        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00