Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ3092010171ARMONİ-IIISeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel hedefi, öğrencinin temel klasik armoni kurallarından hareketle verilen bir ezgiyi armonize edebilme ve armonize edilmiş bir örneği analiz edebilme becerisinin geliştirilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör: Sercan ÖZKELEŞ
Öğrenme Çıktıları
1Armoni bilgisi içine giren temel kavramları açıklayabilecektir.
2Klasik armonideki yasak hareketler, aralıklar ve akorların oluşturulması, temel (kök) akorlar ve çevrim akorlar ile ilgili kuralları uygulayabilecektir.
3Değiştirici işaret almayan tonlarda basit bas ve soprano partilerinin armonizesi, geçici –işleyici akorlar ve özel durumları, ara fonksiyonlu akorlar ve birleşme biçimleri ile dizideki tüm akorların temel ve çevrim biçimleri ile ilgili temel armonize işlemlerini yapabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Aralık • Kadans • Partisyon • Dizi • Akor
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin hedeflerinin tespiti, analizi, yorumlanması
2Yan dereceler
3Yan derecedeki akorlarla dizi sesleri üzerinde çalışmalar Akorların çevrimleri, altılı ve altı-dört akorlarının kullanılması
4Yan derecedeki akorlarla dizi sesleri üzerinde çalışmalar
5Yan derecedeki akorlarla dizi sesleri üzerinde çalışmalar
6Geçici ve işleyici akorların tanımları ve çeşitleri
7Ton.altı-dört, sud. Altılı, dom. Altılı akorların geçici işleyici durumları
8Vize Sınavı
9Dönüt-Düzeltme-Pekiştireç çalışmaları.
10Geçici- işleyici akorların kullanılması ile ilgili değişik tonlarda armoni çalışmaları
11Dizide bulunan ara fonksiyonlu akorlar
12Ara fonksiyon akorlarının kullanılma yerleri ve biçimleri
13Temel ve ara fonksiyonlu akorlarla armoni çalışmaları
14Genel tekrar, özet ve tamamlayıcı çalışmalar
15Genel tekrar, özet ve tamamlayıcı çalışmalar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar: Analiz için Klasik Armoni kuralları ile armonize edilmiş eserler Ders Notu : BAĞIROV, Nazım; Forte Pianoda Armoni çalışmaları, Trabzon, 1994 ÇANGAL, Nurhan; Armoni, Arkadaş Yayınları, Ankara, 1999 BALKAN, A.-BAĞIROV, N. ; Armoni Ders Notları, Trabzon Dökümanlar : Dersin işleniş aşamasında öğrencilere dağıtılan örnekler ve armonize edilecek bas veya soprano partileri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155        
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00