Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ1112010171TEMEL SES EĞİTİMİ-IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; sesin doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanabilmesine ilişkin davranışlar kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Köksal APAYDINLI, Yrd. Doç. Deniz AYDAR
Öğrenme Çıktıları
1Şan için duruş pozisyonunu kavrayabilme.
2Ses üreten organları tanıyabilme.
3Doğru nefes tekniğini kısa ve uzun egzersizlerde uygulayabilme.
4Çalışılan eserleri doğru artikülasyonla söyleyebilme.
5Çalışılan eserleri piyano eşliği ile söyleyebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ses mekanizmasını tanıma, konuşma ve söylemede doğru solunum,sesi doğru bir entonasyonla doğru yerde üretme ve yayma,açık ve anlaşılır konuşma,müziksel duyarlılığı geliştirmeye yönelik eğitim materyalleri üzerinde çalışmalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan sesinin anatomik yapısının anlatılması.(Ses telleri,ses organlarının yapısı,mekanizması ve fonksiyonları )
2Diyafram nefesini ve doğru solunum alışkanlığını geliştirmeye yönelik nefes ve ses alıştırmaları.
3Diyafram nefesini ve doğru solunum alışkanlığını geliştirmeye yönelik nefes ve ses alıştırmaları.Doğru vokal kullanmaya yönelik çalışmalar.
4Doğru artikülasyon becerisi kazandırmaya yönelik ses ve nefes alıştırmaları.
5Tek ses,2’li,3’lü sıralı ve atlamalı seslerle doğru ses üretmeye yönelik alıştırmalar.
6Tek ses,2’li,3’lü sıralı ve atlamalı seslere yönelik alıştırmalarla okul şarkılarından örneklendirmeler.
7Doğru solunuma dayalı fonasyon,rezonans ve artikülasyonun oluşturulmasına yönelik kişiye özgü ses alıştırmaları,Okul şarkıları ve halk Türkülerinin çalıştırılması.
8 Ara Sınav
92’li,3’lü,5’li sıralı ve atlamalı seslerle legato staccato alıştırmalar,Okul şarkılarının ve Halk Türkülerinin çalıştırılması.
102’li,3’lü,5’li sıralı ve atlamalı seslerle legato staccato alıştırmalar,Okul şarkılarının ve Halk Türkülerinin çalıştırılması.
112’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi.
122’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi.
132’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi.
142’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi.
152’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi.
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Davran, K., Öztürk,F.G. (2009).Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar I(1.b), Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara. Egüz, S. Piyano Eşlikli Halk Türküleri, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Yayınları No.1, Ankara. Egüz, S. Piyano Eşlikli Okul Şarkıları, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Yayınları No.1, Ankara. Şimşek, G. (1997). Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm, Ankara. Tuğcular, E. (2011). Şan İçin Piyano Eşlikli Türküler, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ144        
ÖÇ255        
ÖÇ344        
ÖÇ444        
ÖÇ555        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00