Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YDI1022017231YABANCI DİL IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yabancı Dil’in orta seviyedeki dil bilgisi yapılarını öğretmek ve dil becerilerini kullanarak hedef dil’de okuma, yazma, dinleme, ve konuşma becerilerini geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mehmet Çolakoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Yabancı Dil'in orta seviyede dilbilgisi kurallarına öğrenmiş olmak.
2Yabancı Dil'in orta seviyede okuma becerisine sahip olmak.
3Yabancı Dil'in orta seviyede yazma becerisine sahip olmak.
4Yabancı Dil'in orta seviyede konuşma becerisine sahip olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yabancı dil’in orta seviyedeki dilbilgisi kurallarını ; cümle yapılarını, zamanları teorik ve pratik alıştırmalarla öğretmek ve kazanılan becerilerin yazma ve konuşma becerileri ile çıktısını sağlamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1The Present Perfect ( positive, negative & questions) –Time expressions.
2Past Continuous (positive, negative & questions ) –while/ when / as.
3Present Perfect & Past Continuous
4Gerund & Infinitive—Expressing purpose
5Time Clauses (when, after, before, as long as, until/till)
6Relative Clauses ( relative pronouns; who, which,that, whose)
7Clauses of Contrast ( Although, even though, despite, in spite of
8Mid-term Exam
9Reflexive pronouns (myself,yourself, himself.etc )
10Passive Voice (1) ( simple present passive)
11Passive Voice (2) (simple pass passive)
12Passive Voice (3) (present perfect, future simple passive)
13Passive Voice (4) ( modals passive)
14If Clauses (1&2)
15Past Perfect
16Final Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Çolakoğlu, Mehmet İslam, 2006. Worksheet Wizard 2 İlave Kaynak 2 Kısa sınavlar, ev ödevleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Bütünleme Sınavı155
Quiz155
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma8216
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1         1
ÖÇ2         2
ÖÇ3         1
ÖÇ4         2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00