Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ3022013231KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-VIZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin nota okuma ve notaların ses yüksekliklerine gore seslendirebilme becerilerinin geliştirilerek müzik teorisie ait bilgilerin öğretimi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1: Öğrenci notaları seri şekilde okuyabilir. DoM, Lam, SolM, Mim, FaM, Rem, ReM. Sim, Sib M ve Sol minör solfej okuyabilir. Müzik kuramlarına ait genel bilgileri bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nota okuma ve solfej, müzik teorisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sib Majör ve Sol minörün teorik olarak öğretimi
2Sib Majör ve Sol minörün teorik olarak öğretimi
3Sib Majör ve Sol minörün teorik olarak öğretimi
4Lavignac 1B 43-54 no’lu etütlerin solfeji
5Lavignac 1B 43-54 no’lu etütlerin solfeji
6Sib Majör ve Sol minör işitme eğitimi
7genel tekrar
8Lavignac 1B 65-74 no’lu etütlerin solfeji
9Lavignac 1B 65-74 no’lu etütlerin solfeji
10Sib Majör ve Sol minör solfej eğitimi
11Sib Majör ve Sol minör solfej eğitimi
12Lavignac 1B 75-85 no’lu etütlerin solfeji
13Lavignac 1B 75-85 no’lu etütlerin solfeji
14fa anahtarı okuma
15fa anahtarı okuma
16final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çalışır, F. (1988). Müzik teorisi. Ankara: Kara Kuvvetleri basımevi. Tabakoğlu, V. (2005).Bona ve müzik teorisi notları. Ankara: Kıvılcım Yayınları. Danhauser, Lavignac, Lemonie. (2000). Solfege-des-solfeges 1-B
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1210120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00