Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ2252013231TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-IIISeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin türkü dağarının artmasının sağlanması, yörelerin üslup ve tavır özelliklerinin benimsetilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör Ercan DURMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Türk halk müziğinde karakteristik yöre özelliği gösteren bölgeleri tanır
2TRT THM arşivinde bulunan yöresel özellik gösteren türküleri tanır
3Yöresel özellik gösteren türkülerin, seyir, makam, usûl ve konu bakımından analizini yapabilir
4Kaynak kişilerin müzikal yönleri hakkında bilgi sahibi olur
5Yörelerine göre türküleri ayırt eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yöresl tavır ve ağız özelliklerinin kazanılmasını sağlamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Notaların, icrasal yönlerin ortaya çıkarılarak okunmasındaki genel hususlar
2Serenler Zeybeğinin solfeji ve icrası
3Feraye Zeybeğinin solfeji ve icrası
4Yayla Yolları (Teke) isimli türkünün solfeji ve icrası
5Açıl Ey Ömrüm (Silifke Sallaması) isimli türkünün solfeji ve icrası
6Menteşeli (Konya) isimli türkünün solfeji ve icrası
7İki Durnam Gelir (Konya) isimli türkünün solfeji ve icrası
8Dersini Almış da ediyor Ezber (Sürmeli) isimli türkünün solfeji ve icrası
9Genel tekrar
10Sabahınan Esen Seher Yeli Mi? (Sürmeli) isimli türkünün solfeji ve icrası
11Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün (Sürmeli) isimli türkünün solfeji ve icrası
12Çalışılan yörelere ait, öğrencilerin geçmek istedikleri, çalışırken zorlanabilecekleri türkülerin icrası
13Çalışılan yörelere ait, öğrencilerin geçmek istedikleri, çalışırken zorlanabilecekleri türkülerin icrası
14Tekrar
15Tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
THM Sözlü Eserler Antolojisi 1-2-3, Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1-2-3, Türk Halk Müziği Repertuarı,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Derse Katılım10220
Bireysel Çalışma10220
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14         
ÖÇ24         
ÖÇ33         
ÖÇ44         
ÖÇ54         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00