Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ10520121710KORO-IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere diyaframın doğru kullanımı, doğru ve düzgün konuşma, sesin genişliğini artırma, teknik olarak ve etkili olarak sesi kullanma becerileri kazandırmaktır. Öğrencilere birlikte çalışma becerileri kazandırarak koroya uyum sağlamaları konusunda onlara bilgi ve beceri kazandırmayı da amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Köksal APAYDINLI
Öğrenme Çıktıları
1Diyafram nefesini doğru alıp gereği gibi kullanabilme
2Doğru ve temiz şarkı söyleyebilme (entonasyon).
3Artikülasyon becerisi kazanabilme
4Koroda homojen söyleme becerisi kazanabilme
5Birlikte şarkı söylemenin gerektirdiği disiplini kazanabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Koroda seslerin sınıflandırılması, koroda ses sağlığının korunması için genel bilgiler, Sesi doğru yerde üretme, yayma ve solunumu denetleme alıştırmaları, gevşeme hareketleri, dil ve konuşma alıştırmaları, düzeye uygun tek sesli marş ve şarkılarının ve 2-3-4 sesli kanonların öğretilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Seslerin sınıflandırılması.
2Koro duruşu, diyafram nefesi ve sesin oluşumuna ilişkin bilgilendirme ve nefes- ses bağlantılı alıştırmalar.
3Şarkı söylemede entonasyonu etkileyen faktörler ve örnek alıştırmalar.
4Artikülasyon çalışmaları
5Toplu ses eğitimi ilkelerine yönelik çalışmalar.
6Çalışılan eserlerin doğru tartım ve entonasyonla seslendirilmesi.
7Çalışılan eserlerin doğru tartım ve entonasyonla seslendirilmesi.
8 Ara Sınav
9Eserlerde teknik ve müzikal analizi
10Çalışılan eserin stil özelliklerine uygun seslendirilmesi
11Çalışılan eserlerin dinamiklerine (nüanslarına) uygun seslendirilmesi
12Eserler üzerinde artikülasyon ve homojenite çalışmaları.
13Eserlerde teknik ve müzikal analiz.
14Koro- şef uyumu çalışmaları.
15Koro- şef uyumu çalışmaları.
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atalay, A. (2010). Polifonik Koro İçin 10 Parça, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara. Canselen, F. (2003). Koro ve Orkestra Eserleri, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara. Çevik, S. (2000) Koro Albümü, Evrensel Kitabevi, Ankara. Davran, Y. (1997). Şarkı Söyleme Sanatının Öyküsü, Evrensel Müzikevi, Ankara. Egüz, S. (1981). Koro Eğitimi ve Yönetimi, Ayyıldız Matbaası, Ankara. Egüz, S. (1981). Toplu Ses Eğitimi, Ayyıldız Matbaası, Ankara. Sun, M. (2005). Gençlik Koroları İçin Koro Dağarcığı, Sun Yayınevi, Ankara. Yıldız, N. (2005). İki ve Üç Sesli Türküler, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14455455445
ÖÇ25555455445
ÖÇ34455455445
ÖÇ45555445445
ÖÇ55545545445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00