Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ2122017231GENEL MÜZİK TARİHİ IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İNSANLIĞIN KÜLTÜR VE SANAT EVRİMİ SÜRECİNDE MÜZİK TARİHİNİN KONUMUNU, TEMEL KONULARINI, KAYNAKLARINI TANITMAK; AYRICA, TARİHSEL BELGELERİN REFERANSINDA BATI MÜZİĞİ TARİHİNDEKİ BAŞLICA AŞAMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERMEK.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Adem KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
1Müziğin Tarihsel Serüveni Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
2İlk Çağ Uygarlıkları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
3Orta Çağ Döneminde Batı Müziğinde Yaşanan Gelişmeleri Bilgi Sahibi Olmak
4Rönesans Döneminde Batı Müziğinde Yaşanan Gelişmeler Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
5Barok Döneminde Batı Müziğinde Yaşanan Gelişmeler Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
TARİH DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA, İNSANLIĞIN SANAT VE KÜLTÜR EVRİMİ SÜRECİNDE MÜZİĞİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ, TARİHİN İLK ÇAĞLARINDAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜREÇTE MÜZİĞİN GELİŞİMİ VE AVRUPA TOPLULUKLARINDAKİ BAŞLICA MÜZİK DÖNEMLERİ HAKKINDA BİLGİLERİN VERİLMESİ.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Müziğin Tarihsel Serüveni Hakkında Bilgi Verilmesi
2İlk Çağ Uygarlıkları Hakkında Genel Bir Tanıtımın Yapılması
3İlk Çağ Uygarlıklarından Çin ve Japon Müzikleri Hakkında Bilgi Verilmesi
4İlk Çağ Uygarlıklarından Kırgız ve Hint Hakkında Bilgi Verilmesi
5İlk Çağ Uygarlıklarından Hint ve Afrika Müzikleri Hakkında Bilgi Verilmesi
6İlk Çağ Uygarlıklarından Sümer ve Mısır Müzikleri Hakkında Bilgi Verilmesi
7Orta Çağ Döneminde Avrupa'daki Müzik Gelişmeleri Hakkında Bilgi Verilmesi
8Vize Sınavı
9Orta Çağ Döneminde Avrupa'da Kilisenin Baskısı ve Müzik Üzerine Olan Etkileri Hakkında Bilgi Verilmesi
10Rönesans Döneminde Avrupa'da Müzik Gelişmelerine Bir Bakış
11Rönesans Döneminde Meistersinger ve Trouboudour (Gezgin Ozanlar)' ın Avrupa Müziği Üzerine Olan Etkileri Hakkında Bilgi Verilmesi
12Barok Döneminde Avrupa Müziğindeki Gelişmeler Hakkında Bilgi Verilmesi
13Vivaldi ve Handel'in Müzisyen Kişiliklerine Bir Bakış Bestecilik Yönleri Hakkında Bilgi Verilmesi
14Johann Sebastian Bach'ın Müzisyen Kişiliğine Bir Bakış Bestecilik Yönü Hakkında Bilgi Verilmesi
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Evin İlyasoğlu "Zaman İçinde Müzik" Cavidan Selanik " Müziğin Tarihsel Serüveni" Ahmet Say " Müzik Tarihi" İlhan Mimaroğlu "Müzik Tarihi" Powerpoint Sunumla Görsel Unsurlar Aracılığıyla Konuya Yönelik Bilgilerin Öğretimi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav10330
Final Sınavı10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ145        
ÖÇ255        
ÖÇ344        
ÖÇ444        
ÖÇ555        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00