Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ2022013231KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-IVZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin nota okuma ve notaların ses yüksekliklerine gore seslendirebilme becerilerinin geliştirilerek müzik teorisine ait bilgilerin öğretimi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Öğrenme Çıktıları
1Sekizlik ve onaltılık notaları okuyabilir.
2DoM, Lam, SolM, Mim, FaM ve Rem solfej okuyabilir.
3Müzik kuramlarına ait temel bilgileri bilir
4DoM, Lam, SolM, Mim, FaM ve Rem dikte yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nota okuma, solfej, müzik teorisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı ve içeriği hakkında genel bilgi
2Do majör tonunda solfej çalışması. Do majör ses aralıkları çalışması.
3Do majör-La minör işitme eğitimi
4Müzik yazısında kullanılan anahtarlar
5Sol Majör ve Mi minör dizilerinin öğrenilmesi
6Sol majör tonunda işitme eğitimi
7Genel Tekrar
8Ara sınav
9Do Majör ve La minör tonlarında 6-7 ve okatav aralıklı solfej çalışması
10Müzikte nota yazım kuralları
11Sol Majör ve mi minör tonlarında işitme eğitimi
12Müzikte kullanılan ölçü çeşitleri
13Sol Majör ve mi minör tonlarında solfej çalışması
14Sol Majör ve mi minör tonlarında işitme eğitimi
15Genel Tekrar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özgür, Ü., Aydoğan, S. (2009).Müziksel okuma-işitme ve kuram I-II. Ankara: Gazi Kitabevi. Tabakoğlu, V. (2005).Bona ve müzik teorisi notları. Ankara: Kıvılcım Yayınları. Danhauser, Lavignac, Lemonie. (2000). Solfege-des-solfeges 1-A, 1-B
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Quiz4832
Derse Katılım12448
Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155        
ÖÇ255        
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00