Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ2182017231FORM BİLGİSİ (TÜRK MÜZİĞİ) IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geleneksel Türk Müziğinin önemli konularının başında bulunan formunu tanıtılması ve form çeşitleri hakkında bilgi verilmesi, Saz formlarından Peşrev, Saz Semaisi, Medhal, Oyun Havası, Longa, Sirto, Mandıra, Zeybek, Çiftetelli, Aranağme formlarının tanıtımı ve örnek eserler üzerinde form analizlerinin yapılması, Taksim formunun tanıtılması ve çeşitleri hakkında bilgi verilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Adem KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
1Peşrev, Saz Semaisi Formları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi ve bu iki form arasındaki farkı rahatlıkla ayırt edilebilmesi
2Medhal ve Oyun Havası formları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi
3Sirto ve Longa formları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi
4Mandıra ve Zeybek formları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi
5Aranağme ve Çiftetelli formları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi
6Taksim formu ve çeşitleri hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olunabilmesi
7
8
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Eser üzerinde detaylı incelemelerin yapılması, eser icrası esnasında kullanılan çeşnilerin tanıtılması, örnek olarak gösterilen bestekarlar hakkında bilgi verebilmek ve o bestecinin yaşadığı döneme yönelik fikir alışverişinde bulunabilmek.....
Dersin İçeriği
Ders içeriği olarak öğrencilerin Saz formları hakkında bilgi sahibi olması ve bu bilgilerin kalıcı olabilmesini desteklemek adına bol çeşitli TRT Repertuvarından seçilen eserler üzerinde detaylı olarak analiz yapabilmesi sağlanır. Ayrıca form türlerine öğrencilerin kendi bakış açılarıyla yorumlayabilme yetisini kazandırabilmek adına beyin fırtınası metodunun ders esnasında kulanılabilirliğinin sağlanması.....
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Geleneksel Türk Müziğinde Saz Formlarının Önemine Yönelik Bilgiler Verilmesi ve Saz Formları Çeşitlerinin Başlıklar Halinde Tanıtılması
2Saz Formlarından Peşrev Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
3Saz Formlarından Saz Semaisi Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
4Saz Formlarından Medhal Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
5Saz Formlarından Oyun Havası Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
6Saz Formlarından Sirto Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
7Saz Formlarından Longa Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
8Vize Sınavı
9Saz Formlarından Mandıra Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
10Saz Formlarından Zeybek Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
11Saz Formlarından Çiftetelli Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
12Saz Formlarından Aranağme Formu Hakkında Bilgi Verilmesi, Bu Forma Yönelik Örnek Eser Dinletiminin Yapılması ve Eser Üzerinde Form Analizinin Nasıl Yapılması Gerektiğinin Öğretimi
13Geleneksel Türk Müziğinde Saz Formları içerisinde bulunan önemli bir form türü olan Taksim formu hakkında detaylı olarak bilgi verilmesi
14Geleneksel Türk Müziğinde Saz Formları içerisinde bulunan önemli bir form türü olan Taksim formu çeşitleri hakkında detaylı olarak bilgi verilmesi
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TRT Repertuvarı Kitabı Gülçin Yahya Kaçar Türk Musikisi Nazariyatı Kitabı İsmail Hakkı Özkan Türk Musiki ve Kudüm Velveleleri Kitabı Youtube (Görsel- İşitsel) Videoları Hoparlör
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav10220
Final Sınavı10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15455555554
ÖÇ25555445555
ÖÇ34555555455
ÖÇ45554554555
ÖÇ55545555545
ÖÇ65555555555
ÖÇ7          
ÖÇ8          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00