Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ10620121710KORO-IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı “Birlikte şarkı söyleyebilme” genel amacı doğrultusunda, stil ve yorum özelliklerine göre düzeye uygun yapıtların deşifreleri ve yorumlamalarıyla bir repertuar oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Köksal APAYDINLI
Öğrenme Çıktıları
1Kazanılmış doğru nefes ve ses tekniklerini yerinde ve gereğince uygulayabilme
2Kazanılmış doğru nefes ve ses tekniklerini yerinde ve gereğince uygulayabilme
3Eserleri, gerektirdiği teknik ve müziksel beklentiler doğrultusunda seslendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bedensel yumuşama ile birlikte solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar . Ses gruplarıyla ses sınırları ve özelliklerine uygun olarak birlikte ve ayrı ayrı ses alıştırmaları. Belirlenen eserin teknik ve müzikal analizi ve eserin partilerini ses gruplarınca ayrı ayrı çalışma, birleştirme. Eserde ( partisyon) ses gruplarının karşılaştığı teknik zorlukların çözümüne ilişkin çalışmalar. Eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve koro şefi ile uyumunu sağlama (birlikte soluk alma, verme, soluk denetimini sağlama, kaynaşık ses üretme, anlaşılır konuşma, nüans yapma) . Sınıf düzeyine uygun eserler seslendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Solunumu güçlendirmeye dönük çalışmalar.
2Birlikte nefes – verme, uzun ve kesik soluğa dayalı çalışmalar.
3Nefes dinamikleri, ses gruplarının özellikler, kendi sesinin gereklere uygun kullanılmasını sağlamaya dönük çalışmalar, örnek eser üzerinde çalışmalar.
4Ses gruplarının gereksinimlerine uygun alıştırmalar.
5Eser üzerinde ses gruplarıyla ayrı ayrı çalışmalar.
6Ses gruplarınca karşılaşılan güçlükler, nedenleri, çözümüne dönük alıştırmalar
7Ses gruplarının kendi içinde ve koroyla uyumuna dönük çalışmalar.
8 Ara Sınav
9Ses grupları arası ve şefle uyumun önemi, örnek eser üzerinde çalışmalar.
10Oluşturulacak dördüllerle seslendirme, dinleme, değerlendirme uygulamaları.
11Örnek eserler üzerinde teknik ve müziksel çalışmalar.
12Koro tınısı kavramına uygun ton elde etmeye dönük çalışmalar, sorunların saptanması, giderilmesine dönük alıştırmalar.
13Çalışılan eserlerle, amaca uygun bir dağar oluşturma.
14Çalışılan eserlerle, amaca uygun bir dağar oluşturma.
15Söyleme, dinleme, değerlendirmede ölçütlere uygun davranmanın önemi.
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atalay, A. (2010). Polifonik Koro İçin 10 Parça, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara. Canselen, F. (2003). Koro ve Orkestra Eserleri, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara. Çevik, S. (2000) Koro Albümü, Evrensel Kitabevi, Ankara. Davran, Y. (1997). Şarkı Söyleme Sanatının Öyküsü, Evrensel Müzikevi, Ankara. Egüz, S. (1981). Koro Eğitimi ve Yönetimi, Ayyıldız Matbaası, Ankara. Egüz, S. (1981). Toplu Ses Eğitimi, Ayyıldız Matbaası, Ankara. Sun, M. (2005). Gençlik Koroları İçin Koro Dağarcığı, Sun Yayınevi, Ankara. Yıldız, N. (2005). İki ve Üç Sesli Türküler, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155        
ÖÇ255        
ÖÇ355        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00