Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MÜZ31420121710MÜZİK KÜLTÜRÜZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünya ve Türk müzik kültürünün gelişimi, dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilgi ve görüş kazanmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Deniz AYDAR
Öğrenme Çıktıları
1Türk müzik kültürünü öğrenir
2Dünya müzik kültürünü öğrenir.
3
4
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Müzik, kültür, tarih, evre
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Müziğin doğuşu ve kökenleri
2Müziğin diğer disiplinlerle ilişkisi
3Birey, toplum ve müzik
4Türk müzik kültürünün temelleri
5Altaylar ve Hunlar dönemi Türk Müzik Kültürü
6Göktürkler ve Uygurlar dönemi Türk Müzik Kültürü
7Karahanlılar ve Gazneliler dönemi Türk Müzik Kültürü
8Ara Sınav
9Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklular Türk Müzik Kültürü
10Osmanlılar dönemi Türk Müzik Kültürü
11Türkiye Cumhuriyeti dönemi Türk Müzik Kültürü
12Avrupa Türk Müzik Kültürü
13Türkiye’de yaşayan müzik türleri
14Türkiye’de yaşayan müzik türleri
15Dünden bugüne izlenen müzik politikaları ve Türk müziğinin geleceği
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uçan, Ali( ) “Türk Müzik Kültürü”, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. Öztuna, Yılmaz( ) “Türk Musikisi Teknik Tarih”, …………. Ders notu: Prof. Sabri YENER ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma61060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma61060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15555555555
ÖÇ25555555555
ÖÇ35555555555
ÖÇ45555555555
ÖÇ55555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00