TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ - TİYATRO - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2012-2013 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alan Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı, 05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne aktarılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Oyunculuk Lisans derecesi (Bachelor of Acting) almaya hak kazanmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programımız; lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden 140 ve üzeri puan almış olmak ve Tiyatro Ana Sanat dalı bünyesinde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavında 70 ve üzeri puan almış olmak koşullarını taşımaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
T.C. Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ordu Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte dekanlığı tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programdan mezun olabilmek için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak ve ayrıca Staj Yönergesine uygun olarak Staj Uygulamasından başarılı olmak gerekmektedir.
Program Profili
Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı lisans programının amacı; teorik ve uygulamalı oyunculuk eğitimi yaparak yüksek sanat değeri taşıyan geleneksel ve çağdaş tiyatro kültürünü sindirmiş yetenekli, yaratıcı, araştırıcı, yorumcu, yapımcı, öğretici sanatçı ve uzman yetiştirmenin yanında, alanında teorik ve pratik donanıma sahip, bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiğini kazanmış, gelişmeye açık öğrenciler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tiyatro Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı programından mezun olanlar, - Üniversiteler - Kültür ve Turizm Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı - Devlet Tiyatroları - Şehir Tiyatroları - Çocuk Tiyatrosu - Özel ve ödenekli tiyatrolar - Drama Eğitmenliği - Belediye Tiyatroları - Belediyelerin Kültür Birimleri - Televizyon sektörü - Sinema sektörü - Dublaj sektörü'nde istihdam edilebileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ALES koşulu olmaksızın, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile kendi alanlarında ya da ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav (vize) ve dönem sonu sınavı (final) ile değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen Staj ve Bitirme Çalışması gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez/ORDU, Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi V. Yasin AKYÜZ 0 (452) 226 52 29 - 6079 AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Züleyha EŞİGÜL 0 (452) 226 52 29 - 6078
Bölüm Olanakları
Mevcudiyetinde 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunan bölümümüz, 1 adet Deneme Sahnesi, 1 adet Atölye Sahne, 1 adet Oyunculuk Stüdyosu, 2 adet Soyunma Odası, 2 adet Kuram Dersliği, 1 adet Kostüm ve Aksesuvar Odası ile kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir. Aynı zamanda bölümümüz, fakültemiz bünyesinde bulunan 1 profesör, 2 doçent, 4 dr. öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir

Program Çıktıları
1Sanat, sanatçı ve sanat ürünü arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendilerine ait bir bakış açısı bulur.
2Gözlem gücü, konsantrasyon yeteneği, duyu farkındalığı ve beden hakimiyetini geliştirir.
3Hayal gücünü zenginleştirebilme ve yaratılacak soyut/somut dünyaların tiyatral gerçekliklerini sanatsal bir şekilde inşa eder.
4Bireyselliğini ve bireysel enerjisini ekip çalışmasına verimli ve yaratıcı olarak adapte eder.
5Tiyatro, sinema ve gösteri sanatları disiplinlerinin kollektif yapısını özümseyebilme ve birlikte üretim yetisini geliştirir.
6Drama tarihinin kültürel, estetik, felsefi, toplumsal, ekonomik katmanlardan oluştuğunu kavrar ve açıklar.
7Sanat ürününün sadece kendi çağının değil, çağının ötesinde bir yere sahip olduğunu kavrayarak kendine özgü bir duruş edinir.
8Araştıran, sorgulayan, eleştiren ve üreten bireyler/sanatçılar olurlar.
9Yazılı metinlerin olduğu kadar sahne/gösteri metinlerinin de analiz ve derin okumalarını yapar, yorum ve eleştiri yazar.
10Türk gösteri sanatları ve oyunculuk tarihini kendi geleneği ve dinamiği içinde anlar, değerlendirir ve yeni üretimlerle Türk gösteri sanatları ve oyunculuğunun dinamiklerini zenginleştirir.
11Sahnelenecek/yorumlanacak/oynanacak bir fikri metin, hareket, ses, söz, ışık, kostüm, mekân ve benzeri unsurlar arasında kuracakları ilişkiler ile bir tasarım/gösterim haline getirir.
12Tiyatro, sinema ve gösteri sanatları alanlarında oyunculuk ve sahneleme anlayışlarındaki yeni biçim ve yeni yaklaşımları sentezler, bunları uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİT10120121130 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI I Zorunlu 2 0 0 2
2 SST1152014234 DOĞAÇLAMA I Zorunlu 1 3 0 3
3 SST1152013234 DOĞAÇLAMA-I Zorunlu 1 2 0 3
4 SST11120121130 OYUN İNCELEMESİ I Zorunlu 2 0 0 2
5 SST10320121130 OYUNCULUK I Zorunlu 4 2 0 6
6 SST10920121130 SAHNE HAREKETİ I Zorunlu 0 2 0 2
7 TİYATROSEÇ1 SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 0
8 SST1012014234 SES VE KONUŞMA I Zorunlu 2 2 0 4
9 SST1052014234 SOLFEJ I Zorunlu 2 0 0 2
10 SST1052015234 SOLFEJ I Zorunlu 2 1 0 3
11 SST10520121130 ŞAN VE SOLFEJ I Zorunlu 1 2 0 2
12 SST10720121130 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI I Zorunlu 2 0 0 2
13 TDK10120121130 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 14 0 33
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİT10220121130 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI II Zorunlu 2 0 0 2
2 SST1162014234 DOĞAÇLAMA II Zorunlu 1 3 0 3
3 SST11220121130 OYUN İNCELEMESİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 SST10420121130 OYUNCULUK II Zorunlu 4 2 0 6
5 SST11020121130 SAHNE HAREKETİ II Zorunlu 0 2 0 2
6 TİYATROSEÇ2 SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 0
7 SST1022014234 SES VE KONUŞMA II Zorunlu 2 2 0 4
8 SST1062015234 SOLFEJ II Zorunlu 2 1 0 3
9 SST10820121130 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI II Zorunlu 2 0 0 2
10 TDK10220121130 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 10 0 26
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SST2112013234 DRAMATURGİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 SST2032014234 ROL I Zorunlu 4 2 0 7
3 SST2092017234 SAHNE HAREKETİ III Zorunlu 0 2 0 2
4 SEÇ2013234_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 0
5 SST20120121130 SES VE KONUŞMA III Zorunlu 2 2 0 5
6 SST20520121130 ŞAN I Zorunlu 1 1 0 2
7 SST2072013234 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-III Zorunlu 2 0 0 3
8 YDI20120121130 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 14 7 0 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SST2122013234 DRAMATURGİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 SST2042014234 ROL II Zorunlu 4 2 0 7
3 SST2102014234 SAHNE HAREKETİ IV Zorunlu 0 2 0 2
4 SEÇ2013234_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 0
5 SST20220121130 SES VE KONUŞMA IV Zorunlu 2 2 0 5
6 SST20620121130 ŞAN II Zorunlu 1 1 0 2
7 SST2082013234 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-IV Zorunlu 2 0 0 3
8 YDI20220121130 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 14 7 0 24
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SST3132013234 OYUNCULUK BİÇEMLERİ-I Zorunlu 2 0 0 3
2 SST3032014234 SAHNE I Zorunlu 4 2 0 6
3 SST31120121130 SAHNE UYGULAMASI I Zorunlu 2 2 0 3
4 SEÇ2014234.3.1 SEÇMELİ.3.1 Seçmeli - - - 0
5 SST30120121130 SES VE KONUŞMA V Zorunlu 1 1 0 3
6 SST30720121130 TÜRK TİYATROSU TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 11 5 0 19
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SST3142013234 OYUNCULUK BİÇEMLERİ-II Zorunlu 2 0 0 3
2 SST3042014234 SAHNE II Zorunlu 4 2 0 6
3 SST31220121130 SAHNE UYGULAMASI II Zorunlu 2 2 0 3
4 SEÇ2014234.3.2 SEÇMELİ.3.2 Seçmeli - - - 0
5 SST30220121130 SES VE KONUŞMA VI Zorunlu 1 1 0 3
6 SST30820121130 TÜRK TİYATROSU TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 11 5 0 19
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SST40920121130 BİTİRME ÇALIŞMASI I Zorunlu 1 1 0 2
2 SST40720121130 ÇAĞDAŞ TİYATRODA EĞİLİMLER I Zorunlu 2 0 0 3
3 SST4032014234 SAHNE III Zorunlu 4 2 0 7
4 SST41120121130 SAHNE UYGULAMASI III Zorunlu 2 2 0 3
5 SEÇ2015234_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli - - - 0
6 SST40120121130 SES VE KONUŞMA VII Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 10 6 0 18
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SST41020121130 BİTİRME ÇALIŞMASI II Zorunlu 1 1 0 2
2 SST4082014234 ÇAĞDAŞ TİYATRODA EĞİLİMLER II Zorunlu 2 0 0 2
3 SST4042014234 SAHNE IV Zorunlu 4 2 0 6
4 SST41220121130 SAHNE UYGULAMASI IV Zorunlu 2 2 0 3
5 SEÇ2015234_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli - - - 0
6 SST40220121130 SES VE KONUŞMA VIII Zorunlu 1 1 0 3
7 SST4222014234 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 10 6 0 24
 
SEÇMELİ1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC11720121130 SAHNE UYGULAMASINA GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ1172015234 SAHNE BİLGİSİ I Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ1192013234 TİYATROYA GİRİŞ-I Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ1232015234 MİTOLOJİ I Seçmeli 2 0 0 2
5 SEÇ1252015234 DRAMA I Seçmeli 0 2 0 2
SEÇMELİ2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ1182015234 SAHNE BİLGİSİ II Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ1202013234 TİYATROYA GİRİŞ-II Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ1242015234 MİTOLOJİ II Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ1262015234 DRAMA II Seçmeli 0 2 0 2
SEÇMELİ_2_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC21720121130 TOPLUMBİLİM I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ2052015234 ŞAN I Seçmeli 1 1 0 2
3 SEÇ2132014234 ESKRİM I Seçmeli 0 2 0 2
4 SEÇ2192013234 SAHNE TASARIMI-I Seçmeli 2 0 0 2
5 SEÇ2192015234 METİNDEN SAHNEYE OYUN ELEŞTİRİSİ I Seçmeli 2 0 0 2
6 SEÇ2252015234 DRAMA III Seçmeli 0 2 0 2
SEÇMELİ_2_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ2062015234 ŞAN II Seçmeli 1 1 0 0
2 SEÇ2142014234 ESKRİM II Seçmeli 0 2 0 2
3 SEÇ2202015234 METİNDEN SAHNEYE OYUN ELEŞTİRİSİ II Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ2262015234 DRAMA IV Seçmeli 0 2 0 2
SEÇMELİ.3.1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC32120121130 MAKYAJ I Seçmeli 1 1 0 2
2 SEÇ3092014234 SAHNE HAREKETİ V Seçmeli 0 2 0 2
3 SEÇ3152014234 DRAMATURGİ III Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ3192014234 SANAT FELSEFESİ I Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇ3232015234 OYUN PROJESİ III Seçmeli 0 2 0 2
SEÇMELİ.3.2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC32220121130 MAKYAJ II Seçmeli 1 1 0 2
2 SEÇ3102014234 SAHNE HAREKETİ VI Seçmeli 0 2 0 0
3 SEÇ3162014234 DRAMATURGİ IV Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ3202014234 SANAT FELSEFESİ II Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇ3242015234 OYUN PROJESİ IV Seçmeli 0 2 0 2
SEÇMELİ_4_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ4132015234 SİNEMA BİLGİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
2 SEÇ4172014234 TİYATRODA MİZAH I Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇ4192014234 REJİSÖRLÜK BİLGİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
4 SEÇ4232015234 OYUN PROJESİ V Seçmeli 0 2 0 2
SEÇMELİ_4_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ4162014234 ÇOCUK TİYATROSU II Seçmeli 2 0 0 0
2 SEÇ4182014234 TİYATRODA MİZAH II Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ4202014234 REJİSÖRLÜK BİLGİSİ II Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ4242015234 OYUN PROJESİ VI Seçmeli 0 2 0 2
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00