Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ1252015234DRAMA ISeçmeli112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
• Eğitimde yaratıcı yaklaşımları, özellikle de tiyatronun işlevini aktarmak, • Dramanın tarihsel gelişimini ve aşamalarını anlatmak, • Dramada kullanılabilecek teknikleri uygulamalı olarak göstermek, • Dramayı eğitim öğretim etkinliklerinde bir yöntem olarak kullanma becerisi kazandırmak, • Araç olarak drama yaklaşımını aktarmak, • Amaç olarak drama yaklaşımını aktarmak,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Züleyha Çubuk
Öğrenme Çıktıları
1Eğitimde drama bilgi ve becerisine sahip olmak,
2Drama teknikleri konusunda etkili deneyim sahibi olmak,
3Eğitimde drama bilgi ve becerisini aktarabilmek,
4Drama tekniklerini kullanarak eğitmek,
5Bir drama grubunda bir birey ve bir takım üyesi gibi sorumluluk alabilmek,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Anlatma • Tartışma • Doğaçlama • Rol oynama • Yaratıcılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş- 20.yy’ın yeni eğitim anlayışı ve çocuk merkezli eğitim
2Çocuk merkezli eğitimde oyunun yeri ve işlevi
3Çocuk-oyun-öğrenme ilişkisi
4Dramatik eğitimde iki temel yaklaşım: amaç ve araç olarak drama
5Dramanın eğitimde bir araç olarak yer alması
6Dramanın eğitimde bir amaç olarak yer alması
7Dramatik eğitimde belli başlı liderler ve yöntemleri
8Vize sınavı
9H.F.Johnson-Eğitimde Dramatik Yöntem
10Caldwell Cook-Oyun Yolu
11Peter Slade-Çocuk Draması
12Wiwfred Ward-Yaratıcı Oyunlar
13Dorothy Heathcote-Eğitimde Drama
14Dorothy Heathcote-Eğitimde Drama
15Final sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Sağlam, Tülin. Eğitimde Drama ve Türk Çocuklarının Ritüel Nitelikli Oyunlarının Eğitimde Dramada Kullanumı. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 (Yayımlanmamış Doktora Tezi) - Adıgüzel, Ömer (Editör). Yaratıcı Drama (1985-1995 Yazılar) Ankara: Naturel, 2002. - Aslan, Naci. (Editör). Dramaya Çok Yönlü Bakış (Türkiye 3. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri Notları). Ankara: Fersa Matbaası,2001) - Aslan, Naci (Editör). Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro(Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri Notları). Ankara: Fersa Matbaası,2003) - Bolton, Gavin. Selected Writings. New York: Longman, 1986. - Slade, Peter. Child Play. London: Jessica Kingsley Publishers,1995. - McCaslin, Nelie. Creative Drama in the Classroom. N.Y: Longman,1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1555555555155
ÖÇ2444454445155
ÖÇ3345545554134
ÖÇ4435555555155
ÖÇ5555555555145
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00