Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ1262015234DRAMA IISeçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
• Eğitimde yaratıcı yaklaşımları, özellikle de tiyatronun işlevini aktarmak, • Dramanın tarihsel gelişimini ve aşamalarını anlatmak, • Dramada kullanılabilecek teknikleri uygulamalı olarak göstermek, • Dramayı eğitim öğretim etkinliklerinde bir yöntem olarak kullanma becerisi kazandırmak, • Araç olarak drama yaklaşımını aktarmak, • Amaç olarak drama yaklaşımını aktarmak,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Eğitimde drama bilgi ve becerisine sahip olmak,
2Drama teknikleri konusunda etkili deneyim sahibi olmak,
3Eğitimde drama bilgi ve becerisini aktarabilmek,
4Drama tekniklerini kullanarak eğitmek,
5Bir drama grubunda bir birey ve bir takım üyesi gibi sorumluluk alabilmek,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Anlatma • Tartışma • Doğaçlama • Rol oynama • Yaratıcılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: Eğitimde drama ve hedefleri
2Drama ve grup: hem birey hem de bir grup üyesi olarak drama çalışmasında yer alma
3Çocuk-oyun-öğrenme ilişkisi
4Grup dinamiği oluşturma-tanışma,güven çalışmaları
5Drama ve oyun
6Çeşitli oyunlarla dikkat, gözlem, konsantrasyon,yaratıcılık,rol alma,beden dilini kullanma çalışmaları
7Drama ve dramatik oyun
8Vize sınavı
9Çeşitli oyunlarla dramatik çatışma, gerilim, odak, zaman, mekan çalışmaları
10Karakter ve dramatik anlam yaratma çalışmaları
11Doğaçlama: çeşitli doğaçlama teknikleri
12Doğaçlama: çeşitli doğaçlama teknikleri
13Doğaçlamadan öğretmeye: Bir araç olarak drama
14Doğaçlamadan öğretmeye: Bir araç olarak drama
15Final Sınavları
16Final Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Sağlam, Tülin. Eğitimde Drama ve Türk Çocuklarının Ritüel Nitelikli Oyunlarının Eğitimde Dramada Kullanumı. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 (Yayımlanmamış Doktora Tezi) - Adıgüzel, Ömer (Editör). Yaratıcı Drama (1985-1995 Yazılar) Ankara: Naturel, 2002. - Aslan, Naci. (Editör). Dramaya Çok Yönlü Bakış (Türkiye 3. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri Notları). Ankara: Fersa Matbaası,2001) - Aslan, Naci (Editör). Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro(Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri Notları). Ankara: Fersa Matbaası,2003) - Bolton, Gavin. Selected Writings. New York: Longman, 1986. - Slade, Peter. Child Play. London: Jessica Kingsley Publishers,1995. - McCaslin, Nelie. Creative Drama in the Classroom. N.Y: Longman,1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma28256
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1455555454151
ÖÇ2555555454152
ÖÇ3555555454152
ÖÇ4555555454151
ÖÇ5555555454151
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00