Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SST10720121130TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tiyatronun kaynağı ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra, kaynağa ilişkin kuramlar değerlendirilmekte ve Dionisos şenlikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Sonra Antik Yunan, Roma ve Orta Çağdaki tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam göz önünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılmakta ve bu dönemdeki kuram ve kuramcılar anlatılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. V. Yasin AKYÜZ
Öğrenme Çıktıları
1Tiyatronun kaynağı ayrıntılı olarak anlatılır.
2Kaynağa ilişkin kuramlar değerlendirilmekte ve Dionisos şenlikleri ayrıntılı olarak öğretilir.
3Antik Yunan'da tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam gözönünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılır ve öğretilir
4Roma'da tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam gözönünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılır ve öğretilir
5Ortaçağdaki tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam gözönünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılır ve öğretilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- İlkel toplum, ilkel sanat ve sanatın doğuşuna ilişkin kuramlar 2- İlkel sanat ve tiyatral öğeler, ritüel ve tiyatro: Büyü maske, dans 3- Antik Yunan’da siyasal, toplum ve düşünsel yapı 4- Tragedyanın doğuşu, kavram açılımı 5- Tragedya yarışmaları, ilk tragedya yazarları, Aiskhülos 6- Sofokles ve Övripides 7- açılımı Antik Yunan’da komedya, kavram ve gelişim evreleri 8- Eski komedya, Aristofanes 9- Orta ve Yeni komedya, Menandros 10- Antik Yunan Tiyatrosunda Oyunculuk 11- Antik Yunan Tiyatrosunda sahne tekniği 12- Antik Yunan ve Helenistik dönemde tiyatro yapıları 13- Antik Yunan ve Helenistik dönemde tiyatro yapıları 14- Antik Yunan ve Helenistik dönemde tiyatro yapıları 15- Final 16- Final
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İlkel toplum, ilkel sanat ve sanatın doğuşuna ilişkin kuramlar
2İlkel sanat ve tiyatral öğeler, ritüel ve tiyatro: Büyü maske, dans
3Antik Yunan’da siyasal, toplum ve düşünsel yapı
4Tragedyanın doğuşu, kavram açılımı
5Tragedya yarışmaları, ilk tragedya yazarları, Aiskhülos
6Sofokles ve Övripides
7açılımı Antik Yunan’da komedya, kavram ve gelişim evreleri
8Eski komedya, Aristofanes
9Orta ve Yeni komedya, Menandros
10Antik Yunan Tiyatrosunda Oyunculuk
11 Antik Yunan Tiyatrosunda sahne tekniği
12 Antik Yunan ve Helenistik dönemde tiyatro yapıları
13Antik Yunan ve Helenistik dönemde tiyatro yapıları
14Antik Yunan ve Helenistik dönemde tiyatro yapıları
15Final
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi I, Mitos Boyut, İstanbul, 2000. Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi II, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993 And, Metin, Tiyatro Kılavuzu, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1973. And, Metin, Türk Tiyatrosunun evreleri, Ankara, Turhan Kitapevi, 1983. Aristoteles; Poetika, Çev. Samih Fırat, K Kitaplığı, İstanbul 2003 Çalışlar, Aziz; Tiyatronun Abcsi, Simavi Yayınları, İstanbul, 1993 Nutku, Özdemir; Dram Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997 Şener, Sevda; Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001 Tuncay, Murat; Dramatik Olan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir Çalışlar, Aziz; Tiyatro Kavramları Sözlüğü, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2510
Okuma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1543455445444
ÖÇ2544355545444
ÖÇ3555555555555
ÖÇ4554545534555
ÖÇ5455454545224
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00