Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SST3142013234OYUNCULUK BİÇEMLERİ-IIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları; • Farklı oyunculuk biçemlerini öğretmek • Öğrencileri oyunculuk biçemleri bilgisi ve becerisiyle donatmak • Öğrencilerin yetenekleri ile rol yaratımları arasındaki bağlantıyı geliştirmek • Öğrencilere oyunculuk biçemlerinin doğasını anlama fırsatı vermek • Öğrencilere farklı oyunculuk biçemlerini keşfetme olanağı sunmak • Öğrencilere farklı oyunculuk biçemleri üzerinde profesyonelleşme olma olanağını vermek • Öğrencilere oyunculuk biçemleri hakkında temel bilgi vermek • Öğrencilere oyunculuk biçemlerinin odak noktaları ile ilgili temel bilgi vermek • Öğrencileri oyunculuktaki farklı biçem ve üsluplar ile tanıştırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Züleyha EŞİGÜL
Öğrenme Çıktıları
1Oyunculuk biçemleri ile ilgili temel bilgi ve becerilerine sahip olmak
2Oyunculuk biçemleriyle etkin biçimde rol yaratabilmek
3Çağdaş Oyunculuk Biçemlerini Yaratan Tiyatro İnsanlarını Tanımak
4Yeni yaratım olanaklarını keşfetmek
5Öğrencileri farklı oyunculuk biçemleriyle tanıştırmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Rol • Yaratıcılık • Tasarım • Biçem
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Meyerhold: Biyomekanik Oyuncu
2Meyerhold: Biyomekanik Oyuncu
3Meyerhold: Biyomekanik Oyuncu
4Biyomekanik Oyuncunun Paradoksu
5Biyomekanik Oyuncunun Paradoksu
6Stanislavswki – Gorotowski – Meyerhold: Karşılaştırmalı Oyunculuk Biçemleri
7Stanislavswki – Gorotowski – Meyerhold: Karşılaştırmalı Oyunculuk Biçemleri
8Vize Sınavı
9Brecht: Epik Oyuncu
10Brecht: Epik Oyuncu
11Epik Oyuncunun Paradoksu
12Epik Oyuncunun Paradoksu
13Diderot- Stanislavski- Grotowski – Meyerhold – Brecht: Karşılaştırmalı Oyunculuk Biçemleri
14Diderot- Stanislavski- Grotowski – Meyerhold – Brecht: Karşılaştırmalı Oyunculuk Biçemleri
15Genel tekrar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Diderot, Denis. Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler. Çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1996. Sennett, Richard. Kamusal İnsanın Çöküşü, Çevirenler: Serpil Durak & Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010. Stanislavski, Konstantin. Sanat Yaşamım, Çeviren: Suat Taşer, İstanbul: Can Yayınları, 1992. -----------------, Bir Aktör Hazırlanıyor, Çeviren: Suat Taşer, İstanbul: Papirüs Yayınları, 1996. ----------------- Bir Rol Yaratmak, Çevirenler: Bora Tanyel, Çiğdem Genç, Fırat Güllü, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 2011. -------------------, Bir Karakter Yaratmak, Çeviren: Suat Taşer, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2011. Toporkov, Vasili. Stanislavski Provada. Çeviren: Cüneyt Yalaz, Duygu Dalyanoğlu, Özgür Eren. İstanbul: BGST Yayınları, 2017. Karaboğa, Kerem. Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, 2005. Grotowski, Jerzy. Yoksul Tiyatroya Doğru, Çeviren: Hatice Yetişkin, İstanbul: Tavanarası Yayıncılık, 2002. Richards, Thomas. Grotowski ile Fiziksel Eylemler Üzerine Çalışmak, Çeviren: Ayşin Candan, Hülya Yıldız. İstanbul: Norgunk Yayıncılık, 2005. Barba, Eugenio- Savarese, Nikolay. Oyuncunun Gizli Sanatı Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü, Çeviren: Ayşın Candan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000. Nutku, Özdemir. Dünya Tiyatrosu Tarihi 1, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 2000. ----------------------, Dünya Tiyatrosu Tarihi 2, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1985. Brecht, Bertold. Tiyatro İçin Küçük Organon, Çeviren: A. Cemal, İstanbul: Mitos-Boyut Yay., İstanbul 1993. Kesting, Marianne. Epik Tiyatro, Çeviren: Yılmaz Onay, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 2005. Schechner, Richard. Ritüelin Geleceği Kültür ve Performans Üzerine Yazılar, Çeviren: Zeynep Ertan, Ankara: Dost Yayınları, 2015. --------------------------, Between Theatre and Antropology, The University of Pennsiylvania Press, 1985. Suzuki, Tadashi. Culture Is The Body The Theatre Writings of Tadashı Suzuki, Translation: Kameron Steele, Theatre Communications Group, 2015. Candan, Ayşın. Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994. Çalışlar, Aziz. 20. Yüzyılda Tiyatro, İstanbul: Mitos-Boyut Yay., 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım10330
Tartışma10330
Soru-Yanıt10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1313133353155
ÖÇ2413133353155
ÖÇ3313333353155
ÖÇ4313333353155
ÖÇ5313333333155
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00