Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SST10820121130TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tiyatronun kaynağı ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra, kaynağa ilişkin kuramlar değerlendirilmekte ve Dionisos şenlikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Sonra Antik Yunan, Roma ve Orta Çağdaki tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam göz önünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılmakta ve bu dönemdeki kuram ve kuramcılar anlatılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. V. Yasin AKYÜZ
Öğrenme Çıktıları
1Tiyatronun kaynağı ayrıntılı olarak anlatılır.
2Kaynağa ilişkin kuramlar değerlendirilmekte ve Dionisos şenlikleri ayrıntılı olarak öğretilir.
3Antik Yunan'da tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam gözönünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılır ve öğretilir
4Roma'da tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam gözönünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılır ve öğretilir
5Ortaçağdaki tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam gözönünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılır ve öğretilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Roma dönemi siyasal, toplumsal. 2- Roma Ortamı, Şenlikler. 3- Roma dönemi Oyun yazarlığı. 4- Roma Dönemi Oyuncu ve Oyunculuk sanatı. 5- Roma dönemi sahne tekniği, sahne etmenleri. 6- Roma dönemi sahne tekniği, sahne etmenleri, tiyatronun çöküşü. 7- Ortaçağ kültürü, düşünce yapısı ve tiyatrosuna giriş. 8- Ortaçağ’da din-dışı oyunlar, Mimus ve Pantomimus. 9- Kilise Tiyatrosunun başlangıcı ve gelişimi. 10- Miracle ve Morality Oyunları. 11- Ortaçağ’da oyunculuk ve oyun düzenleri. 12- Ortaçağ’da sahne tekniği. 13- Ortaçağ’da sahne tekniği. 14- Ortaçağ’da sahne tekniği. 15- Final 16- Final
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Roma dönemi siyasal, toplumsal.
2Roma Ortamı, Şenlikler.
3Roma dönemi Oyun yazarlığı.
4Roma Dönemi Oyuncu ve Oyunculuk sanatı.
5Roma dönemi sahne tekniği, sahne etmenleri.
6Roma dönemi sahne tekniği, sahne etmenleri, tiyatronun çöküşü.
7Ortaçağ kültürü, düşünce yapısı ve tiyatrosuna giriş.
8Ortaçağ’da din-dışı oyunlar, Mimus ve Pantomimus.
9Kilise Tiyatrosunun başlangıcı ve gelişimi.
10Miracle ve Morality Oyunları.
11Ortaçağ’da oyunculuk ve oyun düzenleri.
12Ortaçağ’da sahne tekniği.
13Ortaçağ’da sahne tekniği.
14Ortaçağ’da sahne tekniği.
15Final
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi I, Mitos Boyut, İstanbul, 2000. Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi II, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993 And, Metin, Tiyatro Kılavuzu, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1973. And, Metin, Türk Tiyatrosunun evreleri, Ankara, Turhan Kitapevi, 1983. Aristoteles; Poetika, Çev. Samih Fırat, K Kitaplığı, İstanbul 2003 Çalışlar, Aziz; Tiyatronun Abcsi, Simavi Yayınları, İstanbul, 1993 Nutku, Özdemir; Dram Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997 Şener, Sevda; Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001 Tuncay, Murat; Dramatik Olan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir Çalışlar, Aziz; Tiyatro Kavramları Sözlüğü, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2510
Okuma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1434455555455
ÖÇ2545455555555
ÖÇ3434545554555
ÖÇ4555555455545
ÖÇ5445545555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00