Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SST30720121130TÜRK TİYATROSU TARİHİ I Zorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun kökeni ve evrimi içerisinde; Köy Seyirlik Oyunlar, Meddah, Gölge Oyunu ve Ortaoyununu kavramak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Zeynep ERDAL ÖZTOPANLAR
Öğrenme Çıktıları
1Türk Tiyatrosu tarihi, sosyolojik arka plan göz önüne alınarak irdelenir
2Modern Türk Tiyatrosu ve Geleneksel Türk Tiyatrosu ilişkisi karşılaştırılır
3Türk Tiyatrosu ve Batı Tiyatrsu karşılaştırılır
4Türk Tiyatrosu ve Batı Tiyatrsu karşılaştırılır
5Türk Tiyatrosu ve Batı Tiyatrsu karşılaştırılır
6Türk Tiyatrosu tarihi, sosyolojik arka plan göz önüne alınarak irdelenir
7Türk Tiyatrosu tarihi, sosyolojik arka plan göz önüne alınarak irdelenir
8Türk Tiyatrosu tarihi, sosyolojik arka plan göz önüne alınarak irdelenir
9Türk Tiyatrosu ve Batı Tiyatrsu karşılaştırılır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Eski Türk toplumlarında toplumsal, siyasal ve kültürel yapı 2. Eski Türk toplumlarında ritüel, sanat ve tiyatral uğraşlar / Yağmur Gelini – Erzurum Yöresi (Köy Seyirlik) 3. İslamiyet sonrası Türk topluluklarında ritüeller ve tiyatral olan (Kerbela, Taziye vb.) / Deve Oyunu – Çorum Yöresi (Köy Seyirlik) 4. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun kökeni ve özellikleri Köylü tiyatrosu, kökeni 5. Köylü tiyatrosu öğeleri a-Ak- Kara öğesi b-Erotik öğeler / Düğün Evi Oyun Evi – Nurhan Karadağ (Köy Seyirlik Kolaj) 6. Türk Tiyatrosu’nda Meddah ve geleneği 7. Türk Tiyatrosu’nda Meddahlık ve Meddahlar / İstanbul’un Taşı Toprağı Altın – Küçük Ali (Meddah) 8. Türk Tiyatrosu’nda Gölge Oyunu 9. , Gölge Oyunu kökeni ve evrimi / Kanlı Nigâr – Anonim (Karagöz Oyunu) 10. Türk Tiyatrosu’nda Ortaoyunu 11. Ortaoyunu, kökeni ve evrimi / Bahçe – Anonim (Ortaoyunu) 12. Gölge Oyunundan Ortaoyununa Yansımalar 13. Türk Tiyatrosu’nda Tanzimat Öncesi Dönem 14. Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Kefşger Ahmet – Anonim (Tanzimat Öncesi Dönem) 15. Final 16. Final
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eski Türk toplumlarında toplumsal, siyasal ve kültürel yapı
2Eski Türk toplumlarında ritüel, sanat ve tiyatral uğraşlar / Yağmur Gelini – Erzurum Yöresi (Köy Seyirlik)
3İslamiyet sonrası Türk topluluklarında ritüeller ve tiyatral olan (Kerbela, Taziye vb.) / Deve Oyunu – Çorum Yöresi (Köy Seyirlik)
4Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun kökeni ve özellikleri Köylü tiyatrosu, kökeni
5Köylü tiyatrosu öğeleri a-Ak- Kara öğesi b-Erotik öğeler / Düğün Evi Oyun Evi – Nurhan Karadağ (Köy Seyirlik Kolaj)
6Türk Tiyatrosu’nda Meddah ve geleneği
7Türk Tiyatrosu’nda Meddahlık ve Meddahlar / İstanbul’un Taşı Toprağı Altın – Küçük Ali (Meddah)
8Türk Tiyatrosu’nda Gölge Oyunu
99. , Gölge Oyunu kökeni ve evrimi / Kanlı Nigâr – Anonim (Karagöz Oyunu)
1010. Türk Tiyatrosu’nda Ortaoyunu
11 Ortaoyunu, kökeni ve evrimi / Bahçe – Anonim (Ortaoyunu)
12Gölge Oyunundan Ortaoyununa Yansımalar
13Türk Tiyatrosu’nda Tanzimat Öncesi Dönem
14Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Kefşger Ahmet – Anonim (Tanzimat Öncesi Dönem)
15Final
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
And, Metin, Tiyatro Kılavuzu, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1973. • And, Metin, Türk Tiyatrosunun evreleri, Ankara, Turhan Kitapevi, 1983. • Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi I, Mitos Boyut, İstanbul, 2000. • Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi II, Remzi Kitabevi, İstanbul,1993. • Aristoteles; Poetika, Çev. Samih Fırat, K Kitaplığı, İstanbul 2003 • Çalışlar, Aziz; Tiyatronun Abcsi, Simavi Yayınları, İstanbul, 1993 • Egri, Lajos; Piyes Yazma Sanatı, Papirüs Yayınları, İstanbul, 1996 • Nutku, Hülya; Dramaturgi, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2001 • Nutku, Hülya; Oyun Yazarlığı, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 1999 • Nutku, Özdemir; Dram Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997 • Özakman, Turgut; Oyun ve Senaryo Yama Tekniği, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2001 • Şener, Sevda; Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001 • Tuncay, Murat; Dramatik Olan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir • Çalışlar, Aziz; Tiyatro Kavramları Sözlüğü, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Gösterme5210
Rapor Hazırlama12020
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma122
Okuma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1234433344153
ÖÇ2534133545444
ÖÇ3434235443344
ÖÇ4343233353424
ÖÇ5452233443234
ÖÇ6424323345245
ÖÇ7435543444453
ÖÇ8343434444442
ÖÇ9334333142334
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00