Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SST2082013234TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-IVZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanat akımları doğrultusunda, Avrupa Tiyatrosu'nu (İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Avusturya, Almanya) örneklerle irdelenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Zeynep ERDAL ÖZTOPANLAR
Öğrenme Çıktıları
1Sanat akımları kavranır.
2Gerçekçilik, Doğalcılık akımlarının tiyatroya olan etkileri aktarılır.
3Avant-Garde: Gerçeküstücülük, Dışavurumculuk, Dadaizm, Fütürizm, Kübizm akımlarının tiyatroyla ilişkileri yorumlanır.
4Siyasal Amaçlı Tiyatro içinde Politik Tiyatro, Belgesel Tiyatro ve Eğik-Diyalektik Tiyatro öğretilir.
5Varoluşçu ve Absürd Tiyatro incelenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Dram Sanatı, Tiyatro Sanatı 2- Ibsen, Strindberg 3- Alman Doğalcılığı Hauptmann 4- Gerçekçilik; Çehov, Gorki, Shaw, Yeats 5- Fransız Yönetmenler, Simgecilik, Maeterlinck 6- Amerikan Tiyatrosu, Arthur Miller, T. Williams 7- Avant-garde Tiyatro: Gerçeküstücülük, A. Jarry, Vahşet Tiyatrosu; A. Artaud 8- Dışavurumculuk: G. Kaiser, E. Toller, K. Çapek, E. Rice, S. O'Casey, T. Wilder 9- Politik Tiyatro: E. Piscator 10- Belgesel Tiyatro: P.Weiss 11- Epik-Diyalektik Tiyatro: B. Brecht 12- Komedya: Toplum Taşlaması, Töre Komedyası, Tarihsel Oyunlar, Kara Komedya: F. Dürrenmatt 13- Ozanlar Tiyatrosu: F.G. Lorca, İtalya Tiyatrosu: D. Fo 14- Varoluşçuluk: J.P. Sartre, A. Camus, Absürd Tiyatro: S.. Beckett, H. Pinter, E. Albee, E. Ionesco, A. Adamov, F. Arrabal 15- Final 16- Final
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13russian realism critical realism gogol's "inspector"
14
15Final
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi I, Mitos Boyut, İstanbul, 2000. Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi II, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993 And, Metin, Tiyatro Kılavuzu, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1973. And, Metin, Türk Tiyatrosunun evreleri, Ankara, Turhan Kitapevi, 1983. Aristoteles; Poetika, Çev. Samih Fırat, K Kitaplığı, İstanbul 2003 Çalışlar, Aziz; Tiyatronun Abcsi, Simavi Yayınları, İstanbul, 1993 Nutku, Özdemir; Dram Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997 Şener, Sevda; Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001 Tuncay, Murat; Dramatik Olan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir Çalışlar, Aziz; Tiyatro Kavramları Sözlüğü, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Alan Çalışması212
Rapor Hazırlama2510
Rapor Sunma122
Okuma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1523455554434
ÖÇ2544545555555
ÖÇ3453454455544
ÖÇ4545555555543
ÖÇ5534545555554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00