Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ1172015234SAHNE BİLGİSİ ISeçmeli112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları; • Tiyatroda sahne etmenleri (kostüm, dekor, ışık, aksesuar, makyaj, efekt vs) konusunda bilgi vermek • Tasarım ve çizim yeteneklerini geliştirmek • Tiyatro yapılarının gelişimini anlatmak • Örnek metin analizi yapmak • Örnek metnin sahne etmenlerini yorumlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Züleyha Çubuk
Öğrenme Çıktıları
1Sahne bilgisi ve tekniğine hâkim olmak
2Sahne etmenlerini tanımak
3Sahne tasarımının ilkelerini öğrenmek
4Sahne uygulamasına hazırlık aşamalarını kavramak
5Oyun metinlerini çözümlemek, sahne olanaklarına göre yorumlamak
6Tiyatro mekânlarının tarihsel gelişim çizgisini bilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Anlatma • Tartışma • Çizim • Tasarım • Yaratıcılık • Uygulama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetmen kimdir, sahne tasarımı nedir, sahne tasarımının ilkeleri ve öğeleri nelerdir?
2Dekor çeşitleri ve üslupları
3Sahne planı çizimi ve dekor planı çiziminde kullanılan semboller
4Örnek metin üzerinde mekân çözümlemesi ve dekor planı çizimi
5Örnek metnin dekor tasarımının yapılması ve dekor planının çizimi
6Kesit-Dekor kesiti çizimi
7Işıklama estetiği-ışıklama tekniği-aydınlatma araçları-ışık planı çizimi
8Vize sınavı
9Örnek metin üzerinde “zaman” çözümlemesi
10Örnek metnin ışık tasarımı ve ışık planı
11Bir tiyatro dili olarak “kostüm” ve “aksesuar”
12Örnek metnin kostüm ve aksesuarlarının tasarlanması
13Örnek metnin dekor tasarımı üzerinde “izometrik perspektif” çizimi
14Örnek metnin dekor tasarımı üzerinde “perspektif çizimi”
15Final sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: - Özdemir Nutku, Tiyatro Yönetmeninin Çalışması, Ankara Ünv. Bsmv., 1974 Ankara. -----------------------, Sahne Bilgisi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2014. - Selda Kulluk Yerdelen, Tiyatro Sanatında Kostüm Tasarımı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2014. - Stephen Di Benedetto, Tiyatro Tasarımı, Çeviren: Tülin Sağlam, Ankara: Deki Yayınları, 2014. - Yaşar Yılmaz, Anadolu Antik Tiyatroları, İstanbul: Yem Yayınları, 2010. - Oyun Metinleri: Martı, Aç Sınıfın Laneti, Git-Gel Dolap, Gömülü Çocuk, Vahşi Batı, İnce Sızı, Hayvanat Bahçesi Masalı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1514115455353
ÖÇ2514115455353
ÖÇ3514115455353
ÖÇ4524115455353
ÖÇ5524115455353
ÖÇ6514115455353
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00