Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ2252015234DRAMA IIISeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
• Eğitimde yaratıcı yaklaşımları, özellikle de tiyatronun işlevini aktarmak, • Dramanın tarihsel gelişimini ve aşamalarını anlatmak, • Dramada kullanılabilecek teknikleri uygulamalı olarak göstermek, • Dramayı eğitim öğretim etkinliklerinde bir yöntem olarak kullanma becerisi kazandırmak, • Araç olarak drama yaklaşımını aktarmak, • Amaç olarak drama yaklaşımını aktarmak,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Zeynep ERDAL ÖZTOPANLAR
Öğrenme Çıktıları
1Eğitimde drama bilgi ve becerisine sahip olmak,
2Drama teknikleri konusunda etkili deneyim sahibi olmak,
3Eğitimde drama bilgi ve becerisini aktarabilmek
4Drama tekniklerini kullanarak eğitmek,
5Bir drama grubunda bir birey ve bir takım üyesi gibi sorumluluk alabilmek,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Anlatma • Tartışma • Doğaçlama • Rol oynama • Yaratıcılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bedene dayalı oyunlar ve alıştırmalarkısa oyun çalışılacak
2Isınma Tekniklerikısa oyun çalışılacak
3Hareket ve anlam oluşturmakısa oyun çalışılacak
4Beden ve düş gücünün kullanılmasıkısa oyun çalışılacak
5Devinim ve etkileşimkısa oyun çalışılacak
6Grup dinamiğikısa oyun çalışılacak
7Grup dinamiği oluşturmada dikkat edilmesi gereken temel ölçütlerkısa oyun çalışılacak
8Vize sınavıçalışılan kısa oyunun 3/4 ü sahnelenmeye hazır olacak
9Gurup dinamiğinin alan açısından önemikısa oyun çalışılacak
10Rol oyunları ve Alıştırmalarıkısa oyun çalışılacak
11Rol oyunu ve doğaçlama arasındaki farklılıkların kavranmasıkısa oyun çalışılacak
12Doğaçlama teknikleri kısa oyun çalışılacak
13Materyal Oyunları ve alıştırmalarıkısa oyun çalışılacak
14Materyal ve düş gücükısa oyun çalışılacak
15Final sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Sağlam, Tülin. Eğitimde Drama ve Türk Çocuklarının Ritüel Nitelikli Oyunlarının Eğitimde Dramada Kullanumı. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 (Yayımlanmamış Doktora Tezi) - Adıgüzel, Ömer (Editör). Yaratıcı Drama (1985-1995 Yazılar) Ankara: Naturel, 2002. - Aslan, Naci. (Editör). Dramaya Çok Yönlü Bakış (Türkiye 3. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri Notları). Ankara: Fersa Matbaası,2001) - Aslan, Naci (Editör). Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro(Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri Notları). Ankara: Fersa Matbaası,2003) - Bolton, Gavin. Selected Writings. New York: Longman, 1986. - Slade, Peter. Child Play. London: Jessica Kingsley Publishers,1995. - McCaslin, Nelie. Creative Drama in the Classroom. N.Y: Longman,1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Derse Katılım10220
Uygulama/Pratik10220
Rol Oynama / Dramatize Etme428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1455553453254
ÖÇ2455553453254
ÖÇ3455553453254
ÖÇ4455553453254
ÖÇ5455553453254
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00