Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SST4222014234STAJ Zorunlu488
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Staj, öğrencilerin oyunculuk derslerinde edindikleri bilgi ve becerilerini üretim süreçlerinde pekiştirmelerini, bu süreçlerde ortaya çıkan farklı durumlarla ilgili deneyim kazanmalarını ve eğitimlerine yön vermelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. V. Yasin AKYÜZ
Öğrenme Çıktıları
1Oyunculuk eğitiminde aldığı bilgileri uygulamalı ortamda geliştirebilmesi, yeni bilgi, beceri ve deneyimler kazanması
2Oyuncunun görev ve sorumluluklarını incelemesi ve tanımlayabilmesi
3Tiyatronun üretim süreçlerini izlemesi, tanımlayabilmesi
4Stajda edindiği bilgi ve beceriler ve incelemelerin analizini yapabilmesi
5Stajda edindiği bilgi ve becerileri, incelemeleri rapor haline getirebilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1 Kurumun adı, adresi, kuruluş tarihi, personel sayısı, işleyiş sistemi hakkında bilgi edinilmesi 2 Kurumda çalışan yönetmen ve görevlerinin öğrenilmesi 3 Proje için gerekli ön çalışma 4 Proje için gerekli ön çalışma 5 Proje için gerekli ön çalışma 6 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak 7 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak 8 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak 9 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak 10 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Kurumun adı, adresi, kuruluş tarihi, personel sayısı, işleyiş sistemi hakkında bilgi edinilmesi
22 Kurumda çalışan yönetmen ve görevlerinin öğrenilmesi
33 Proje için gerekli ön çalışma
44 Proje için gerekli ön çalışma
55 Proje için gerekli ön çalışma
66 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
77 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
88 Vize
99 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
1010 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
1111 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
1212 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
1313 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
1414 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
1515 Kurumdaki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak
1616 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Staj süresince çalışılan oyun ve yönetmene dair gözlemler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Uygulama/Pratik1410140
Gözlem51050
Alan Çalışması11010
Örnek Vaka İncelemesi11515
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)252
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1434325434532
ÖÇ2542345235345
ÖÇ3353454343453
ÖÇ4445545445545
ÖÇ5434545543345
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00