Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ3192014234SANAT FELSEFESİ ISeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Estetiğin temel kavram ve sorunlarını, önemli estetik kuramları tanıtmak, sanat etkinliğini felsefi eleştiriyle sorunlaştırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. V. Yasin AKYÜZ
Öğrenme Çıktıları
1Sanat ve felsefe ilişkisini tartışabileceklerdir.
2Estetiğin temel kavram ve sorunlarını tartışabileceklerdir.
3 Estetik Kuramları ve farklı sanat yorumlarını bilebileceklerdir.
4Sanat etkinliğine karşı eleştirel yaklaşımlar geliştirebileceklerdir.
5Bir esere sanat ve estetik değeri katan unsurları değerlendirebileceklerdir.
6Yaratıcılığın dayandığı temel duyuşsal ve bilişsel işleyişleri belirtebileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş: Sanat ve Felsefe Estetiğin Temel Kavram ve Sorunları Mimesis Kuramı: Platon ve Aristoteles Rönesans’ta Sanat ve Felsefe Baumgarten ve Kant Hegel Romantizm Nietzsche Croce, Colingwood, Tolstoy Psikanaliz ve Sanat Varoluşçuluk ve Sanat İslam Sanatı Modernizmden Postmodernizme Postmodernizm Sınav Sınav
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: Sanat ve Felsefe
2Estetiğin Temel Kavram ve Sorunları
3Mimesis Kuramı: Platon ve Aristoteles
4Rönesans’ta Sanat ve Felsefe
5Baumgarten ve Kant
6Hegel
7Romantizm
8Nietzsche
9Croce, Colingwood, Tolstoy
10Psikanaliz ve Sanat
11Varoluşçuluk ve Sanat
12İslam Sanatı
13Modernizmden Postmodernizme
14Postmodernizm
15Sınav
16Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nejat Bozurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Asa Kitabevi, Bursa, 2000. İsmail Tunalı, “Estetik”, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004, Hakkı Hünler, “Estetiğin Kısa Tarihi”, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1998, İnsanlık Tarihi – Alaeddin Şenel Estetik Nedir? – Marc Jimenez Etik ve Estetik Değerler – Necla Arat Felsefeye Giriş – Ahmet Arslan Felsefe Tarihi – Macit Gökberk Felsefe Sözlüğü – Orhan Hançerlioğlu Materyalist Felsefe Sözlüğü – Rozenthal / Yudin Sokrates’in Savunması – Platon Yalınayak Sokrates – Maxwell Anderson Sanat Felsefesi-Çağdaş Bir Giriş – Noel Carrol Sanatın Gerekliliği – E. Fischer Sanatın Öyküsü – E. H. Gombrich İzmler Sanatı Anlamak – S. Little Sanat Felsefesi Üzerine – Cevat Memduh Altar Sanatçı: Eleştirmen, Yalancı, Katil Estetik ve Etik Üzerine – O. Wilde Sanatın İcadı – Larry Shiner Sanat Problemleri – Susanne K. Langer Sanat Komplosu Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik – J. Baudrillard Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek – G. Ritzer Sanatın Sonu – D. Kuspit Sanatın Sonundan Sonra – Arthur C. Danto Estetik Yazıları – Aziz Çalışlar Fakir Sanat Beckett, Rothko, Resnais – L. Bersani / U. Dutoit Bu Bir Pipo Değildir – Michel Foucault Kitsch Üzerine – Odd Nerdrum Türk Aydını ve Kimlik Sorunu – Derleyen: Sabahattin Şen
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Derse Katılım14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Beyin Fırtınası14114
Rapor Hazırlama155
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1534545555545
ÖÇ2525344555554
ÖÇ3544455545455
ÖÇ4455445455545
ÖÇ5554345544455
ÖÇ6555554555545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00