Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SST40720121130ÇAĞDAŞ TİYATRODA EĞİLİMLER IZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları; • Avangard kuramı öğretmek • Çağdaş tiyatroyu tanıtmak • Çağdaş tiyatrodaki eğilimleri anlatmak • Çağdaş tiyatrodaki modern ve postmodern etkileri tartışmak • Ritüel, Tiyatro ve Performans kuramlarının sahne yaratımına etkilerini göstermek • Çağdaş tiyatrodaki kültürlerarası etkileri araştırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Züleyha Çubuk
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci; Tiyatroda avangard ilkeleri öğrenir.
2Tiyatroda “temsil (mimesis) krizi”ni anlar.
3Çağdaş tiyatronun modern ve postmodern niteliklerini çözümler.
4Çağdaş tiyatrodaki avangard eğilimlerle tanışır.
5Tiyatro, ritüel ve performans arasındaki bağlantıyı kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• avangard • çağdaş tiyatro • modern • postmodern • ritüel • performans • kültürlerarasılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çağdaş tiyatroya kuramsal bir giriş: modernite, birey, mimesis olarak sanat
2Charles Baudelaire ve Modernitenin Kahramanları
3Charles Baudelaire ve Modernitenin Kahramanları
4Charles Baudelaire ve Modernitenin Kahramanları
5Walter Benjamin ve Modern Estetik Kuramı
6Walter Benjamin ve Modern Estetik Kuramı
7Walter Benjamin ve Modern Estetik Kuramı
8Vize sınavı
9Tiyatroda Temsil (Mimesis) Krizi
10Peter Bürger ve Avangard Kuramı
11Peter Bürger ve Avangard Kuramı
12Avangard Tiyatro
13Avangard Tiyatro
14Avangard Tiyatro
15Final Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Baudelaire, Charles (2004). Modern Hayatın Ressamı, Çeviren:Ali Berktay (İstanbul: İletişim Yayıncılık). Benjamin, Walter (2007) Pasajlar. Çeviren: Ahmet Cemal (İstanbul Yapı Kredi Yayınları). Brecht, Bertolt. (2005b). Tiyatro İçin Küçük Organon (2. Basım). (Ahmet Cemal, Çev.). İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. Brook, Peter. (2004). Açık Kapı: Oyunculuk ve Tiyatro Üzerine Düşünceler. (Metin Balay, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Bürger, Peter. (2003) Avangard Kuramı, Çeviren: Ali Berktay, (İstanbul: İletişim Yayıncılık) Candan, Ayşın. 20. Yüzyılda Öncü Tiyatro. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003. Carlson, Marvin. Tiyatro Teorileri. Çevirenler: Eren Buğlalılar ve Barış Yıldırım. Ankara: Deki Yayınları, 2007. -----------------------. (2014) Performans Eleştirel Bir Giriş, Çeviren: Beliz Güçbilmez (Ankara: Dost Kitabevi). Esslin, Martin. (1999) Absürd Tiyatro, Çeviren: (Ankara: Dost Kitabevi). Innes, Christopher. (2010). Avant-garde Tiyatro 1892-1992 (2. Basım). (Beliz Güçbilmez, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi. Benjamin, Walter. (1999). Experience and Poverty. Michael W. Jennings, HowardEiland, and Gary Smith (Ed.), Walter Benjamin: Selected Writings, Volume 2, 1927-1934 (s. 731-736). (Rodney Livingstone, and others, Trans.). Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press. ------------------------, (2006a). Baudelaire’de Bazı Motifler Üzerine. Nurdan Gürbilek (Haz.), Son Bakışta Aşk (s. 116-154) (4. Basım). (Nurdan Gürbilek, ve Sabir Yücesoy, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. -------------------------, (2006b). Hikâye Anlatıcısı. Nurdan Gürbilek (Haz.), Son Bakışta Aşk (s. 77-100) (4. Basım). (Nurdan Gürbilek, ve Sabir Yücesoy, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Agamben, Giorgio. (2010). Çocukluk ve Tarih: Deneyimin Yıkımı Üzerine Bir Deneme. (Betül Parlak, Çev.). İstanbul: Pusula Yayıncılık. Grotowski, J., "Performer", Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Çeviren: Barış Yıldırım ve Eren Buğlalılar, Ankara Üniversitesi, 2005, sayı 20. Nutku, Özdemir. (2015) Bertold Brecht ve Epik Tiyatro, (İstanbul: Özgür Yayınları).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım10330
Tartışma10220
Soru-Yanıt10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1412235555115
ÖÇ2412235555115
ÖÇ3412235555115
ÖÇ4412235555115
ÖÇ5412235555115
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00