TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİ YÖNETİMİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2013-2014 eğitim öğretim yılında Bilgi Yönetimi Bölümü 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime açılmıştır.Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet Yemekhane bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgi Yönetimi alanında önlisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ODÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgi Yönetimi Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak,
Program Profili
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, 2013 yılında Ordu Üniversitesi Akkuş MYO bünyesinde açılan bir programdır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Ordu Üniversitesi'nde yaygın eğitim alanında diplomaya yönelik bir program olarak açılmıştır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır.Programın öğrenci kontenjanı örgün öğretimde 40 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrenciler " Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı " unvanı alacaklardır. Öğrenciler mezun olduktan sonra, kamu ve özel sektöre ait işletmelerin birçok departmanında ara eleman olarak çalışabileceklerdir. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi işçilerinin ortak özelliği, yaptıkları iş ne olursa olsun, günlük faaliyetlerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak, bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır. Amaç Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerine; İşletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanma becerisi kazandırmak, İşletmelerde Bilgi Yönetimi kavramları ve deneyimini kazandırmak, İnternet ortamında kurumsal iletişim ve birlikte çalışma deneyimi kazandırmak, İnternet ortamında girişim ve yönetim için gerekli deneyimleri kazandırmak olarak özetlenebilir. Öğrencilerin büro yazılımlarında uzmanlaşmalarını uzaktan öğretim yöntemleriyle sağlayabilmek. Günümüzde büro yazılımları alanında yaygın olarak MS Office yazılımı kullanılmaktadır. MS Office kullanıcılarının, alandaki bilgi ve becerilerini belgelemek için sertifika sahibi olması önem taşımaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler meslek elemanı unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Gökhan Alper Figen galperfigen@odu.edu.tr Telefon : 0 (452) 324 10 63 / 3327 Faks : 0 (452) 324 10 65 E-Posta:akkusmyo@odu.edu.tr Akkuş Meslek Yüksekokulu Akkuş/ORDU
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve Yemekhane bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Bilgisayar temel kullanım bilgilerine sahip olma.
2Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olur
3İşletme kuruluş işlemleri ve işletme yönetim faaliyetlerine katılım işlemlerini yapmak
4Hukuki sorumlulukları yerine getirmek, hukukun temel kavramlarını, hukuk sistemini, hak tanımı ve türlerini tanımak
5Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. Gündelik ve mesleki alanda Türkçe'yi etkin kullanmak
6İş güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
7IT alanında bilgi sahibi olma ve kendini güncelleyebilme
8Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir
9Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir.
10Bilgisayar programcılığı alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olması
11Kalite güvence ve standartlarını bilip kurumsal alanda uygulayabilmesi
12Girişimcilik yeteneklerine sahip olarak organizasyon yönetimi
13Veritabanlarına hakim olmak, veri yığınlarını tasnif edebilme ve veri madenciliği yapabilme
14Günün getirmiş olduğu fırsatları değerlendirerek, bulunduğu kurum içerisinde ya da bireysel olarak sorumluluk üstlenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak
15Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
16E-ticaret faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
17Karşılaşılan problemlere efektif çözüm üretebilme
18Yeniliklere açık ve uygulanmasında öncüdür
19Öğrendiği teorik bilgileri kendi alanında uygulayabilmesi ve diğer kişilere öğretebilmesi
20Günümüz bilgi teknolojisi takibini yapabilme ve kendi bilgilerini güncelleme
21İnternet programcılığı hakkında yeterli seviyede bilgi ve beceri sahip olur ve bilgi becerilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilir
22İnternet kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olması, istediği bilgiye ulaşabilmesi
23İşletme Yönetimi ve Organizasyonu hakkında yeterli seviyede bilgi ve beceri sahip olur ve bilgi becerilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilir
24Empati yeteneği yüksektir.
25Üst, ast ve çalışma arkadaşları ile etkin iletişim yetisine sahiptir.
26İletişim türlerini kullanmak, beden dili ile iletişime hakim olmak, kitle iletişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak
27Takım çalışmasına açıktır.
28İş ve toplum ahlakına uygun davranır.
29Hem teknik hem de işletme yönetimi tarafında hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Çok yönlüdür.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111122222233333333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLY1012017851 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Zorunlu 1 1 0 4
2 AİT1012017851 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 BLY1052017851 BİLGİ YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
4 BLY1072017851 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 6
5 BLY1092017851 GRAFİK UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 4
6 BLY1032017851 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 6
7 TKD1012017851 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 YAD1012017851 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLY1022017851 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II Zorunlu 1 1 0 4
2 BLY1082017851 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 4
3 AİT1022017851 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 BLY1062017851 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 4
5 BLY1042017851 OFİS UYGULAMALARI GELİŞTİRME Zorunlu 2 1 0 4
6 BLY1122017851 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
7 TKD1022017851 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 YAD1022017851 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
9 BLY1102017851 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 15 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLY2072017851 İNTERNET TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 5
2 BLY2052017851 İŞLETMELERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 6
3 BLY2012017851 PROJE PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 5
4 SEÇ2017851_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 0
5 BLY2032017851 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 5
Toplam 8 4 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLY2022017851 BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 5
2 BLY2082017851 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 1 0 4
3 BLY2062017851 İNTERNET PROGRAMCILIĞI Zorunlu 2 1 0 4
4 SEÇ2017851_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 0
5 BLY2102017851 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
6 BLY2042017851 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 8 4 0 21
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00