TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİ YÖNETİMİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2013-2014 eğitim öğretim yılında Bilgi Yönetimi Bölümü 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime açılmıştır.Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet Yemekhane bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgi Yönetimi alanında önlisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ODÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgi Yönetimi Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak,
Program Profili
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, 2013 yılında Ordu Üniversitesi Akkuş MYO bünyesinde açılan bir programdır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Ordu Üniversitesi'nde yaygın eğitim alanında diplomaya yönelik bir program olarak açılmıştır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır.Programın öğrenci kontenjanı örgün öğretimde 40 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrenciler " Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı " unvanı alacaklardır. Öğrenciler mezun olduktan sonra, kamu ve özel sektöre ait işletmelerin birçok departmanında ara eleman olarak çalışabileceklerdir. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi işçilerinin ortak özelliği, yaptıkları iş ne olursa olsun, günlük faaliyetlerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak, bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır. Amaç Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerine; İşletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanma becerisi kazandırmak, İşletmelerde Bilgi Yönetimi kavramları ve deneyimini kazandırmak, İnternet ortamında kurumsal iletişim ve birlikte çalışma deneyimi kazandırmak, İnternet ortamında girişim ve yönetim için gerekli deneyimleri kazandırmak olarak özetlenebilir. Öğrencilerin büro yazılımlarında uzmanlaşmalarını uzaktan öğretim yöntemleriyle sağlayabilmek. Günümüzde büro yazılımları alanında yaygın olarak MS Office yazılımı kullanılmaktadır. MS Office kullanıcılarının, alandaki bilgi ve becerilerini belgelemek için sertifika sahibi olması önem taşımaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler meslek elemanı unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Gökhan Alper Figen galperfigen@odu.edu.tr Telefon : 0 (452) 324 10 63 / 3327 Faks : 0 (452) 324 10 65 E-Posta:akkusmyo@odu.edu.tr Akkuş Meslek Yüksekokulu Akkuş/ORDU
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve Yemekhane bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Bilgisayar temel kullanım bilgilerine sahip olma.
2Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olur
3İşletme kuruluş işlemleri ve işletme yönetim faaliyetlerine katılım işlemlerini yapmak
4Hukuki sorumlulukları yerine getirmek, hukukun temel kavramlarını, hukuk sistemini, hak tanımı ve türlerini tanımak
5Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. Gündelik ve mesleki alanda Türkçe'yi etkin kullanmak
6İş güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
7IT alanında bilgi sahibi olma ve kendini güncelleyebilme
8Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir
9Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir.
10Bilgisayar programcılığı alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olması
11Kalite güvence ve standartlarını bilip kurumsal alanda uygulayabilmesi
12Girişimcilik yeteneklerine sahip olarak organizasyon yönetimi
13Veritabanlarına hakim olmak, veri yığınlarını tasnif edebilme ve veri madenciliği yapabilme
14Günün getirmiş olduğu fırsatları değerlendirerek, bulunduğu kurum içerisinde ya da bireysel olarak sorumluluk üstlenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak
15Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
16E-ticaret faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
17Karşılaşılan problemlere efektif çözüm üretebilme
18Yeniliklere açık ve uygulanmasında öncüdür
19Öğrendiği teorik bilgileri kendi alanında uygulayabilmesi ve diğer kişilere öğretebilmesi
20Günümüz bilgi teknolojisi takibini yapabilme ve kendi bilgilerini güncelleme
21İnternet programcılığı hakkında yeterli seviyede bilgi ve beceri sahip olur ve bilgi becerilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilir
22İnternet kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olması, istediği bilgiye ulaşabilmesi
23İşletme Yönetimi ve Organizasyonu hakkında yeterli seviyede bilgi ve beceri sahip olur ve bilgi becerilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilir
24Empati yeteneği yüksektir.
25Üst, ast ve çalışma arkadaşları ile etkin iletişim yetisine sahiptir.
26İletişim türlerini kullanmak, beden dili ile iletişime hakim olmak, kitle iletişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak
27Takım çalışmasına açıktır.
28İş ve toplum ahlakına uygun davranır.
29Hem teknik hem de işletme yönetimi tarafında hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Çok yönlüdür.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111122222233333333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLY1012017851 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Zorunlu 1 1 0 4
2 ABY1012022851 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Zorunlu 1 1 0 0
3 AİT1012017851 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 YÖKA1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
5 BLY1052017851 BİLGİ YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
6 ABY1052022851 BİLGİ YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
7 BLY1072017851 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 6
8 ABY1072022851 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 0 0 0
9 BLY1092017851 GRAFİK UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 4
10 ABY1092022851 GRAFİK UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 0
11 BLY1032017851 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 6
12 ABY1032022851 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 6
13 TKD1012017851 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
14 YÖKT1 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
15 ORTAKSEÇ_GÜZ ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ Seçmeli - - - 0
16 YAD1012017851 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
17 YÖKY1 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 29 6 0 46
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ABY1022022851 ALGORİTMA PROGRAMLAMA II Zorunlu 1 1 0 0
2 BLY1022017851 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II Zorunlu 1 1 0 4
3 BLY1082017851 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 4
4 ABY1082022851 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 0
5 AİT1022017851 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
6 YÖKA2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
7 BLY1062017851 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 4
8 ABY1062022851 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 0
9 BLY1042017851 OFİS UYGULAMALARI GELİŞTİRME Zorunlu 2 1 0 4
10 ABY1042022851 OFİS UYGULAMALARINI GELİŞTİRME Zorunlu 2 1 0 4
11 BLY1122017851 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
12 STJ1002022851 STAJ I Zorunlu 0 0 0 0
13 TKD1022017851 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
14 YÖKT2 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
15 ORTAKSEÇ_BAHAR ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR Seçmeli - - - 0
16 YAD1022017851 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
17 YÖKY2 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
18 BLY1102017851 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 4
19 ABY1102022851 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 30 8 0 44
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLY2072017851 İNTERNET TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 5
2 ABY2072022851 İNTERNET TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 0
3 BLY2052017851 İŞLETMELERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 6
4 ABY2052022851 İŞLETMELERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
5 BLY2012017851 PROJE PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 5
6 SEÇ2017851_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 0
7 SEÇ2022851 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli - - - 0
8 ABY2012022851 SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 0
9 BLY2032017851 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 5
10 ABY2032022851 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 18 6 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ABY2022022851 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
2 BLY2022017851 BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 5
3 BLY2082017851 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 1 0 4
4 ABY2082022851 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 1 0 0
5 BLY2062017851 İNTERNET PROGRAMCILIĞI Zorunlu 2 1 0 4
6 ABY2062022851 İNTERNET PROGRAMCILIĞI Zorunlu 2 1 0 0
7 SEÇ2017851_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 0
8 SEÇ2022851_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli - - - 0
9 BLY2102017851 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
10 STJ2002022851 STAJ II Zorunlu 0 0 0 0
11 BLY2042017851 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 15 6 0 21
 
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ODUS0001 KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 ODUS0002 ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 ODUS0003 METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 ODUS0004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 0 0 0
5 ODUS0005 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 0 0 0
6 ODUS0006 PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
7 ODUS0007 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 0
8 ODUS0008 DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 0 0 0
9 ODUS0009 KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 0 0 0
10 ODUS0010 DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 0 0 0
11 ODUS0011 TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 0 0 0
12 ODUS0012 SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
13 ODUS0013 SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
14 ODUS0014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 0 0 0
15 ODUS0015 PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
16 ODUS0016 PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 0 0 0
17 ODUS0017 PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
18 ODUS0018 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 2
19 ODUS0019 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
20 ODUS0020 GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 2
21 ODUS0021 AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 0 0 0
22 ODUS0022 SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 0 0 0
23 ODUS0023 ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 0 0 0
24 ODUS0024 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 0 0 0
25 ODUS0025 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 0
26 ODUS0026 YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
27 ODUS0027 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
28 ODUS0028 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
29 ODUS0029 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 0 0 0
30 ODUS0030 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
31 ODUS0031 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
32 ODUS0032 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
33 ODUS0033 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 0
34 ODUS0034 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
35 ODUS0035 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
36 ODUS0036 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
37 ODUS0037 TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 0
38 ODUS0038 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
39 ODUS0039 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 0 0 0
40 ODUS0040 SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
41 ODUS0041 MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
42 ODUS0042 İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 0 0 0
43 ODUS0043 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
44 ODUS0044 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 0
45 ODUS0045 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
46 ODUS0046 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
47 ODUS0047 HAT SANATI Seçmeli 2 0 0 0
48 ODUS0048 BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
49 ODUS0049 TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
50 ODUS0050 GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 0
51 ODUS0051 KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 0 0 0
52 ODUS0052 YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
53 ODUS0053 ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 0 0 0
54 ODUS0054 YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
55 ODUS0055 TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 0 0 0
56 ODUS0056 İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 0 0 0
57 ODUS0057 ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 0
58 ODUS0058 OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 0
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ODUS0001 KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 ODUS0002 ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 ODUS0003 METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 ODUS0004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 0 0 0
5 ODUS0005 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 0 0 0
6 ODUS0006 PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
7 ODUS0007 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 0
8 ODUS0008 DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 0 0 0
9 ODUS0009 KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 0 0 0
10 ODUS0010 DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 0 0 0
11 ODUS0011 TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 0 0 0
12 ODUS0012 SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
13 ODUS0013 SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
14 ODUS0014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 0 0 0
15 ODUS0015 PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
16 ODUS0016 PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 0 0 0
17 ODUS0017 PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
18 ODUS0018 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 2
19 ODUS0019 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
20 ODUS0020 GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 2
21 ODUS0021 AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 0 0 0
22 ODUS0022 SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 0 0 0
23 ODUS0023 ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 0 0 0
24 ODUS0024 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 0 0 0
25 ODUS0025 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 0
26 ODUS0026 YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
27 ODUS0027 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
28 ODUS0028 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
29 ODUS0029 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 0 0 0
30 ODUS0030 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
31 ODUS0031 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
32 ODUS0032 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
33 ODUS0033 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 0
34 ODUS0034 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
35 ODUS0035 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
36 ODUS0036 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
37 ODUS0037 TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 0
38 ODUS0038 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
39 ODUS0039 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 0 0 0
40 ODUS0040 SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
41 ODUS0041 MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
42 ODUS0042 İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 0 0 0
43 ODUS0043 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
44 ODUS0044 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 0
45 ODUS0045 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
46 ODUS0046 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
47 ODUS0047 HAT SANATI Seçmeli 2 0 0 0
48 ODUS0048 BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
49 ODUS0049 TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
50 ODUS0050 GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 0
51 ODUS0051 KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 0 0 0
52 ODUS0052 YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
53 ODUS0053 ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 0 0 0
54 ODUS0054 YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
55 ODUS0055 TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 0 0 0
56 ODUS0056 İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 0 0 0
57 ODUS0057 ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 0
58 ODUS0058 OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ_2_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2012017851 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 SEC2032017851 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 SEC2052017851 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
4 SEC2092017851 MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
5 SEC2112017851 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ_3_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2012022851 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 SEC2032022851 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3 SEC2052022851 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 0
4 SEC2072022851 DİKSİYON EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0
5 SEC2092022851 MATEMATİK I Seçmeli 2 0 0 0
6 SEC2112022851 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
7 SEC2132022851 SES VE VİDEO UYGULAMALARI Seçmeli 1 1 0 0
8 SEC2152022851 OYUN PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 1 1 0 0
9 SEC2172022851 3D MODELLEME VE ANİMASYON Seçmeli 1 1 0 0
10 SEC2192022851 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 1 1 0 0
11 SEC2212022851 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 1 1 0 0
12 SEC2232022851 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 0
13 SEC2252022851 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
14 SEC2272022851 BİLGİSAYAR DONANIMI VE AĞLARI Seçmeli 1 1 0 0
SEÇMELİ_2_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2022017851 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 3
2 SEC2042017851 İŞARET DİLİ VE EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 3
3 SEC2062017851 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
4 SEC2082017851 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 1 1 0 3
5 SEC2102017851 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
6 SEC2122017851 MATEMATİK II Seçmeli 2 0 0 0
7 SEC2142017851 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
8 SEC2162017851 E-TİCARET Seçmeli 2 0 0 0
9 SEC2182017851 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
10 SEC2202017851 MOBİL PROGRAMLAMA Seçmeli 1 1 0 0
11 SEC2222017851 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
12 SEC2242017851 ARAZİ VE KAMP TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
SEÇMELİ_4_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2022022851 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0
2 SEC2042022851 FİNANSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 1 1 0 0
3 SEC2062022851 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 0
4 SEC2082022851 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 1 1 0 0
5 SEC2102022851 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
6 SEC2122022851 MATEMATİK II Seçmeli 2 0 0 0
7 SEC2142022851 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
8 SEC2162022851 E-TİCARET Seçmeli 2 0 0 0
9 SEC2182022851 ÇEVRE VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
10 SEC2202022851 MOBİL PROGRAMLAMA Seçmeli 1 1 0 0
11 SEC2222022851 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
12 SEC2242022851 ARAZİ VE KAMP TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
13 SEC2262022851 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
14 SEC2282022851 BİLİŞİM HUKUĞU Seçmeli 2 0 0 0
15 SEC2302022851 BÜYÜK VERİ ANALİZİ Seçmeli 1 1 0 0
16 SEC2322022851 BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00