Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YÖKT2TÜRK DİLİ-IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, ilmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğrenme Çıktıları
1Dünya dillerini ve dünya dilleri arasında Türk dilinin yerini öğrenecekler.
2Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek
3Türk dilini sözlü ve yazılı olarak güzel ve etkili biçimde kullanacak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar, Cümle Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle Türleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), Konferans, Bilimsel Araştırma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...)
2Noktalama işaretleri (Tırnak işareti, ayraç,...)
3Yazım Kuralları (Büyük harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı)
4Yazım kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı)
5Yazım kuralları (Kısaltmaların ve bazı eklerin yazılışları)
6Kompozisyon (tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri)
7Kompozisyon yazmada yöntemler (yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan yapma)
8Kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri)
9Arasınav
10Anlatım özellikleri
11Anlatım bozuklukları
12Anlatım biçimleri (Ödevlerin toplanması)
13Anlatım türleri (sözlü anlatım)
14Anlatım türleri (yazılı anlatım- mektup, dilekçe...)
15Anlatım türleri (yazılı anlatım- hikaye, roman, tiyatro, şiir...)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
GÜLENSOY, Tuncer (2000), Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara. DOĞAN, İsmail (2010), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Süre yayınevi, Ordu AKSAN,Doğan (1998), Her Yönüyle Dil I-II-III, TDK Yayınları, Ankara. ÖZDEMİR, Emin (1998), Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul. ERGİN, Muharrem (2006), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul. Emin ÖZDEMİR, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                             
ÖÇ2                             
ÖÇ3                             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00