Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ODUS0043AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; uzaktan eğitimin tarihi gelişimini, kuramlarını, uzaktan eğitim kavramlarını ve uzaktan eğitimde kullanılan öğrenme ortamlarını, uzaktan eğitimde kullanılan tek yönlü ve çift yönlü teknolojileri ve özelliklerini bilmelerini, uzaktan eğitimle ilgili yapılmış çalışmalara ulaşabilmelerini, çocuk ve yetişkinlere yönelik hazırlanmış açık ders ve programlara erişebilmelerini ve bunları inceleyebilmelerini, uzaktan eğitim sistem ve alt sistemlerini ve Öğrenme Yönetim Sistemlerini ve özelliklerini tanımalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Tevfik Fikret KOLOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Açık ve uzaktan öğrenmenin tanımını yapabilecek ve buna ilişkin kavramları açıklayabilecektir. Açık ve uzaktan öğrenmenin tanımını yapar Açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin kavramları açıklar
2Açık ve uzaktan öğrenmenin güçlü ve zayıf yönlerini açıklayabilir
3Açık ve uzaktan öğrenmenin tarihsel gelişimini açıklayabilir Açık ve uzaktan öğrenmenin dünyadaki gelişimini açıklar
4Açık ve uzaktan öğrenmenin Türkiye'deki gelişimini açıklar Açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan öğrenme ortam ve teknolojilerini açıklayabilir
5Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşim türlerini açıklayabilir Açık ve uzaktan öğrenmede öğretim tasarımını açıklayabilir Açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirmeyi açıklayabilir
6Açık ve uzaktan öğrenme kuramlarını açıklayabilir Kitlesel açık çevrimiçi dersleri açıklayabilir Açık ve uzaktan öğrenme öğretim yöntem ve tekniklerini açıklayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders izlencesi, ödev ve proje tanıtımı
2Açık ve Uzaktan Öğrenme kavramsal çerçeve
3Açık ve uzaktan öğrenmenin tarihsel gelişimi
4Açık ve uzaktan öğrenme kuramlarının tanıtımı ve öğrenme kuramlarının tekrar gözden geçirilmesi
5Açık ve uzaktan öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri
6Açık ve uzaktan öğrenmede öğretim ortamları ve teknolojileri
7Açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan teknolojiler
8Ara Sınav
9Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşim
10Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
11Açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme
12Açık ve uzaktan öğrenmede öğretim tasarımı
13Açık ve uzaktan öğretimde güncel yaklaşımlar
14Genel tekrar ve Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders içerisinde paylaşılacak olan elektronik dökümanlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz212
Derse Katılım12112
Soru-Yanıt414
Örnek Vaka İncelemesi414
Bireysel Çalışma12112
Okuma12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)48
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ13     3 2    2   2           
ÖÇ23 2   332    2   2           
ÖÇ33     3 2    2   2           
ÖÇ43     3 2    2   2           
ÖÇ53     3 2    2   2           
ÖÇ63     3 2    2   2           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00