Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
AİT1022017851ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek.Dersin Amacı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı genel olarak modern Türkiye' nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesi olarak söylenebilir. Bu dersin amaçlarını şu başlıklar altında toplayabiliriz: Türk Gençliğine; 1) Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk' ün düşünce ve görüşleri ile Türkiye Cumhuriyeti' nin yakın tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. 2) Türkiye Cumhuriyeti' ne, Atatürk İlke ve İnkılapları' na ve Atatürk' ün düşünce ve görüşlerine yönelik iç ve dış tehlike ve tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. 3) Türk Gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk' ün düşünce ve görüşleri doğrultusunda milli gaye ve ülküler doğrultusunda birleştirmek. 4) Türk Gençliğini, Atatürk' ün düşünce, görüş ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mustafa BÜYÜK
Öğrenme Çıktıları
1Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlayabilirler.
2Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrayıp aynı düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve sürdürme bilinci kazanabilirler.
3Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi ve hedeflerini kavrayıp benimseyerek, bu ilkelerin yürekten savunucusu olma bilincine sahip olabilirler.
4Bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak, materyal ve dokümanları tanıma, kullanma ve uygulama becerileri kazanabilirler.
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı
2Lozan Barışı, II. TBMM'nin açılması
3Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasal İnkılâplar)
4Cumhuriyet Döneminin ilk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı, Menemen Olayı
5Hukuk İnkılâbı
6Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar (Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı)
7Kültür İnkılâbı (Tarih, Dil ve Güzel Sanatlar alanında çalışmalar)
8Arasınav
9Sosyal Alanda yapılan İnkılâplar
10Ekonomik Alandaki Düzenlemeler, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları
11Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Politikası. 1923-1932 Dönemi Dış Politikası Olayları
121932-1939 Dönemi Dış Politika Olayları. Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri
13II. Dünya Savaşı ve Türkiye. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye Açısından Sonuçları
14Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik.) Atatürk İlkeleri (Halkçılık, Lâiklik.)
15Atatürk İlkeleri (Devletçilik, Devrimcilik.) Atatürk'ün Bütünleyici İlkeleri
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akşin, A. (1991). Atatürk’ün Dış Politikaları İlkeleri ve Diplomasisi. Ankara Alpargu, M., Özçelik, İ. Ve Yavuz, N. (2003). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Ankara Armaoğlu, F. (1999). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. Ankara Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, I-II. (1989). Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları Atatürk. (1972). Nutuk, I-II. İstanbul Feroz , A. (1999). Modern Türkiye’nin Oluşumu. İstanbul Karpat, K. (1996). Türk Demokrasi Tarihi. İstanbul Mumcu, A. (1984). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, I. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Alan Çalışması14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                             
ÖÇ2   3                   2     
ÖÇ3                             
ÖÇ4   3                   2     
ÖÇ5                             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00