Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ABY1102022851YÖNETİM VE ORGANİZASYONZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere yönetim ve organizasyon hakkında temel bilgilerin verilmesi ve yönetim kuram ve fonksiyonlarının öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Tevfik Fikret KOLOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1İşletme yapısında yönetim süreci içerisinde fonksiyonları bilir.
2Organizasyonları tanıma, planlama ve yürütme sürecindeki adımları bilir.
3Neo-klasik yönetim yaklaşımını bilir.
4Modern yönetim yaklaşımını bilir.
5Yönetim fonksiyonlarını bilir ve uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yönetim fonksiyonları, yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar, yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetim kavramı ve tarihçesi, yönetim ve yönetici kavramlarının analizi, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar, organizasyon kavramı ve organizasyon ilkeleri.
2Yönetim düşüncesinin tarihi, yönetim düşüncesinin gelişimi, klasik yönetim yaklaşımları ve temel varsayımlar.
3Bilimsel yönetim yaklaşımı, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı.
4Neo-klasik yönetim yaklaşımı ve temel varsayımları.
5Modern yönetim yaklaşımları, sistem yaklaşımı.
6Durumsallık yaklaşımı, post-modern yönetim düşüncesi.
7Yönetim fonksiyonları, planlama ve yöneltme.
8Yönetim fonksiyonları yürütme, koordinasyon ve denetim.
9Ara Sınav
10Çağdaş örgüt yapıları ve yönetim uygulamaları.
11Örgütlerde insan ilişkileri.
12Örgütsel davranışın yönetimi, motivasyon ve grup yönetimi.
13Çatışma ve stres yönetimi, örgütsel yaratıcılık, imaj ve itibar yönetimi.
14Çağdaş yönetim teknikleri, amaçlaar göre yönetim, örgüt geliştirme, değişim, vizyon, misyon yönetimi, istisnalarla yönetim.
15Örgütsel iletişim, kriz yönetimi, toplantı yönetimi, zaman yönetimi.
16Yarıyıl sonu sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nurullah Genç; Yönetim ve Organizasyon, Sistem Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)105
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  1       11          5 5 2  
ÖÇ2  1       11          5 5 2  
ÖÇ3  1       11          5 5 2  
ÖÇ4  1       11          5 5 2  
ÖÇ5  1       11          5 5 2  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00