Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ODUS0020GENEL TIBBİ BİTKİLERSeçmeli112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersi alan öğrencilere; tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve kullanım alanlarının öğretilmesi; biyolojik çeşitliliğinin önemi, korunması ve doğadan bitki toplamanın sakıncalarının anlatılması; sekonder metabolitlerin önemi ve üretimi konusunda bilgilerin verilmesi; tıbbi, aromatik ve baharat bitkilerin kültürünün genel esaslarının öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE
Öğrenme Çıktıları
1Tıbbi bitkilerin ve bu bitkilerde sentezlenen sekonder metabolitlerin önemi ve kullanımı hakkında bilgiler kazanır
2Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi bağlamında biyolojik çeşitliliğin önemi, korunması ve değerlendirilmesi gerekliliği bilincine erişir
3Tıbbi, aromatik ve baharat bitkilerin kültürünün genel esaslarını öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi
2Ülkemizin biyolojik çeşitliliği ve korunması
3Tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması, pazara hazırlanması
4Doğadan bitki toplamanın sakıncaları, kültüre alma imkanları
5Sekonder metabolitlerin önemi, faydaları, sınıflandırılması
6Alkaloitler, terponoitler ve fenoller
7Sekonder metbolitlerin üretimi
8Ara sınav
9Bitkisel ilaçlar ve fitoterapi
10Bitkisel ilaç hazırlama yöntemleri
11Uçucu yağlar ve aromaterapi
12Baharatlar ve baharat bitkileri
13Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültürü
14Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültürü
15Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültürü ve Telafi sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1    444                      
ÖÇ2    344                      
ÖÇ3    344                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00