Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BLY2052017851İŞLETMELERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİZorunlu236
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere İşletmelerde Bilişim Sistemleri konusuna geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Gökhan Alper FİGEN
Öğrenme Çıktıları
1Bilgi Kavramı ve Bilginin Örgütler İçin Önemini açıklayabilecektir.
2Yönetim bilgi sistemleri disiplini, Bilgi Sistemleri ve Bilgi Kaynakları açıklayabilecektir.
3 Örgütlerde Bilginin Sağlanması, Düzenlenmesi ve Hizmete Sunulmasında Kullanılan Araçları açıklayabilecektir.
4Bilgi Yönetimi ve süreçlerini açıklayabilecektir.
5Ağa Dayalı Bilgi Sistemleri Ağlar, Özellikleri ve Araçları sayabilecektir.
6Internet ve Bilgi Erişim: Yeni Eğilimler, Bilgi Arama Davranışları konusunda bilgi aktarabilecektir.
7Internet Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu, Bilgi Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi ve Standartlarını açıklayabilecektir.
8Kurumsal Bilişim Kaynaklarının Kullanımı, Korunması, Etik ve Mevzuat konusunda yorum yapabilecektir.
9Bilgi Sistemleri analizi, tasarımı, kurulması ve bakımı konularında açıklama yapabilecektir.
10Bilgi Sistemleri, Güvenlik Felaket Planlama, Dijital İmza, Firewalls ve Proxy Sunucuları konularında açıklama yapabilecektir.
11Yönetim bilgi sistemleri , karar destek sistemleri ve uzman sistemler konularında açıklama yapabilecektir.
12 BİT ve BS'nin örgütsel ve yönetsel etkileri üzerinde yorumlar yapabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anlatım,Tartışma,Örnek Olay İncelemesi,Soru-Cevap
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgi Kavramı ve Bilginin Örgütler İçin Önemi
2Yönetim bilgi sistemleri disiplini, bilgi Sistemleri ve Bilgi Kaynakları
3Örgütlerde Bilginin Sağlanması, Düzenlenmesi ve Hizmete Sunulmasında Kullanılan Araçları
4Bilgi Yönetimi ve süreçleri
5Ağa Dayalı Bilgi Sistemleri: Ağlar, Özellikleri ve Araçları
6Internet ve Bilgi Erişim: Yeni Eğilimler, Bilgi Arama Davranışları
7Internet Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu, Bilgi Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi ve Standartları
8Arasınav
9Kurumsal Bilişim Kaynaklarının Kullanımı, Korunması, Etik ve Mevzuat
10Bilgi Sistemleri analizi, tasarımı, kurulması ve bakımı
11Bilgi Sistemleri, Güvenlik: Felaket Planlama, Dijital İmza, Firewalls ve Proxy Sunucuları
12Yönetim bilgi sistemleri (YBS), karar destek sistemleri (KDS) ve uzman sistemler (US)
13Bilgi İletişim Toplumu(BİT) ve Bilişim Sistemleri(BS)'nin örgütsel ve yönetsel etkileri
14Genel değerlendirme
15Genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Charles Babcock; Management StrategiesfortheCloudRevolutionHow Cloud Computing Is Transforming Business andWhyYouCan'tAffordto Be LeftBehind, McGrawHill, April 16, 2010, KennethLaudon, J. Laudon, Management Information Systems, Pearson, 2010. Türksel Kaya Bensghir, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yayın No. 274, 1996. Hadi Gökçen, Yönetim Bilişim sistemleri,Analiz ve Tasarım, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Problem Çözümü10330
Tartışma5315
Bireysel Çalışma10220
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)170
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1 34                          
ÖÇ2        3        4           
ÖÇ3                      4     4
ÖÇ4 3                           
ÖÇ5     3                       
ÖÇ6      43                     
ÖÇ7 4                           
ÖÇ8        4               3    
ÖÇ9             4               
ÖÇ10          4                  
ÖÇ11  4      3       5           
ÖÇ12                       4    3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00