Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BLY2012017851PROJE PLANLAMASI VE YÖNETİMİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Proje yönetimi ve proje başarısına etki eden anahtar yönetim konuları hakkında bilgi vermek. Proje yönetimi fonksiyonları hakkında temel bilgi sağlamak Zaman yönetimi ve maliyet analizi konularında optimizasyon Proje yönetimine bağlı lineer programlama ve optimizasyon (kaynak ataması, zaman-maliyet dengesi) problemleri hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Tevfik Fikret KOLOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler rapor hazırlama, takım çalışması, sözlü sunum gibi değerlendirme yöntemler ile ders içeriği hakkında bilgi seviyelerini ve kendilerini ifade etme konusundaki becerileri arttıracaklardır.
2Öğrenciler proje yönetimi fonksiyonları hakkında temel bilgileri edineceklerdir.
3Öğrenciler zaman yönetimi ve maliyet analizinde optimizasyon gibi konularda beceri kazanacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Proje entegrasyon yönetimi. Proje kapsam yönetimi. Proje Zaman Yönetimi. Proje Maliyet Yönetimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Proje yönetimine giriş, Program yönetimi, Portföy yönetimi, Proje Yaşam döngüsü ve organizasyon, Kritik proje başarı faktörleri, Performans yönetimi.2 saat1 saat
2Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Projeler ve stratejik planlama)2 saat1 saat
3Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Proje bütünleşme ve kapsam yönetimi)2 saat1 saat
4Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Proje zaman ve maliyet yönetimi)2 saat1 saat
5Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Proje kalite yönetimi)2 saat1 saat
6Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Proje risk yönetimi)2 saat1 saat
7Network sistemlerinin gelişimi ve çeşitleri (Gantt, bar, CPM, PERT, Line of Balance vs.)2 saat1 saat
8Ara Sınav
9CPM2 saat1 saat
10CPM2 saat1 saat
11CPM2 saat1 saat
12CPM2 saat1 saat
13CPM2 saat1 saat
14Örnek Proje Hazırlıkları2 saat1 saat
15Örnek Proje Hazırlıkları2 saat1 saat
16Proje Sunma ve Gerçekleştirme / Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim Elamanı Ders Notları Ders notları Sunumlar Sunum Ödevleri Vize, Final
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Uygulama/Pratik15115
Takım/Grup Çalışması10110
Gözlem5315
Alan Çalışması339
Beyin Fırtınası10110
Rapor Hazırlama339
Proje Hazırlama339
Proje Sunma326
Proje Tasarımı /Yönetimi10110
Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)159
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ154443445434534545553344554554
ÖÇ254443445434534545543344554555
ÖÇ355443445434534545543344554544
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00