Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TKD1012017851TÜRK DİLİ IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilecek
2Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek
3Türk dilini sözlü ve yazılı olarak güzel ve etkili biçimde kullanacak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dil Kültür İlişkisi, Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları Bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi, Eski Anadolu Türkçesi, Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Türkiye Türkçesi, Ses Bilgisi (Fonetik) , Türkçenin ses özellikleri, Morfoloji (yapım ekleri, çekim ekleri), Sözcük Türleri Anlam Bilimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dil ( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi).
2Yeryüzündeki Diller.
3Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları.
4Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi.
5Eski Türkçe- Orta Türkçe
6Yeni Türkçe- Modern Türkçe
7Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları.
8Ses Bilgisi
9Ses Bilgisi
10Ara sınav
11Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler.
12Şekil Bilgisi- Kökler Ekler (Yapım ve Çekim ekleri)
13Anlam Bilimi- Kelimede Anlam- Kelimeler Arası İlişkiler.
14Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri.
15Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof Dr. Zeynep KORKMAZ , Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN,Prof.Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. AKSAN, Doğan (1998), Her Yönüyle Dil I-II-III, TDK Yayınları, Ankara. GÜLENSOY, Tuncer (2000), Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara. DOĞAN, İsmail (2010), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Süre yayınevi, Ordu ERGİN, Muharrem (2006), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul. Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yay. Ankara, 2000. Yazım Klavuzu, TDK yayınları, Ankara,2005. Emin ÖZDEMİR, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                        55   
ÖÇ25                       55   
ÖÇ31                       55   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00