Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEC2112017851İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak, Risk ve tehlike kavramlarının öğrenilmesi, Yürürlükteki yasal mevzuatın incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Tevfik Fikret KOLOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1İSG hakkında genel bilgilerin verilmesi
2İSG ve diğer temel bilimler arasındaki bağlantının kurulması.
3İşyerinde farklı bölümler için İSGnin öneminin kavranması
4Farklı büyüklükteki işletmelere İSG hakkında temel bilgilerin verilmesi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında iletişim ( yazılı ve sözlü) becelerileri kazanmak.
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında temel bilgilere (yönetim, iletişim, yasal mevzuat, dökümantasyon, risk değerlendirme, hijyen v.b.) ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerlendirebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek bilgileri edinme İSG kültürünü elde etmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İSG ile ilgili temel bilgiler, tanımlar ve kavramlar
2İSG ile ilgili kural ve kuramlarının gelişimi, dünyada ve Türkiye'de İSG gelişimi
3İSG ile ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kurum ve kuruluşlar
4Güvenlik kültürü, çağdaş İSG ilkeleri ve yaklaşımları
5İSG Hizmetleri, İSGB, OSGB ve İSG Kurulları görev yetki ve sorumlulukları
6Kanunlarda İSG, Çalışanların İSG eğitimleri
7Çalışma ortamı gözetimi ve tehlike, tehlike nedenleri ve alınması gereken tedbirler,
8Ara Sınav
9İşyeri risk etmenleri ve risk değerlendirilmesi ( Fiziksel ve biyolojik )
10İşyeri risk etmenleri ve risk değerlendirilmesi ( Kimyasal ve psiko-sosyal )
11Acil durum planları ve uygulamaları
12İSG Kapsamında Denetleme ve Kontrol Faaliyetleri ile tutulacak kayıtlar
13İş kazaları ve meslek hastalıkları
14Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Uygulama Esasları
15Genal Tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Gözlem5315
Alan Gezisi236
Örnek Vaka İncelemesi10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  11 5        1   1          
ÖÇ2  11 5        1   1          
ÖÇ3  11 5        1   1          
ÖÇ4  11 5        1   1          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00