Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEC2022017851BEDEN EĞİTİMİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Beden Eğitimi ve Spor kavramını tanımlayabilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Tevfik Fikret KOLOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Beden Eğitimi ve Spor kavramını tanımlayabilecektir
2Beden Eğitimi ve Sporun, tarihi gelişimini açıklar
3Beden Eğitimi ve Sporun, tanımını yapar
4Beden Eğitimi ile Sporun, farklılıklarını yorumlar
5Beden Eğitimi ve Sporun amaçlarını açıklayabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Beden eğitimi ve sporun temel ilkeri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar
2Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri
3Beden eğitimi ve sporun amaçları
4Felsefesi ve diğer bilimlerle ilişkisi
5Beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği
6Farklı beden eğitimi ve spor yaklaşımlarının temel ilkeleri
7Sporda gelişme ve başarının temelleri
8Ara Sınav
9Amatör sporlar
10Olimpiyatlar ve olimpiyatlarda meydana gelen siyasi olaylar
11Spor bilimleri ve performans
12Hareket eğitiminin amacı ve işlevleri
13Hareket eğitiminin amacı ve işlevleri
14Sporda rekorları hazırlayan faktörler
15Sporda rekorları hazırlayan faktörler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yok
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14228
14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                       1 322 
ÖÇ2                       1 322 
ÖÇ3                       1 322 
ÖÇ4                       1 322 
ÖÇ5                       1 322 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00