Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BLY2062017851İNTERNET PROGRAMCILIĞIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Web sitesi hazırlayabilmek için gerekli temel programlama bilgisinin verileceği bu derste İnternet ve özellikle de web kavramının içinde bulundurduğu teknolojiler ile bu teknolojilere teorik ve pratik yaklaşımlar incelenecektir. Derste dinamik web sayfaları için kullanılabilecek teknolojilerden yaygın bir tanesi olan Personel Home Pages (PHP) işlenecektir. Temel özellikler ve kurulum gibi bilgilerle başlayacak olan PHP; programlama yapısı, komutlar ve nesnelerle devam ederek veritabanı işlemleri ile son bulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Yeliz ŞENKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Veritabanına bağlanır ve kullanır.
2PHP kullanarak kod yazar.
3HTML Form taglari ve scriptlerini bilir.
4Sunucu ayarlarını bilir.
5Dinamik web sayfalarının hangi amaçlar için kullanıldığını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Dersin yürütülmesinde her öğrenci bilgisayar desteği ile anlatılan kodların uygulamasını yapacaktır. Öğrenciler kendi adlarında domain ve PHP-MYSQL destekli hosting alacaklardır. Öğrencilere öğrendiklerini kullanacakları web site tasarımı yaptırılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sunucu taraflı kodlama
2PHP Programının Yapısı ve Tanımlamalar
3Operatörler
4Dizi Değişkenleri
5Karşılaştırma Deyimleri (IF - ELSE SWITCH - CASE)
6DöngüDeyimleri (FOR WHILE DO..WHILE FOREACH)
7Fonksiyonlar
8Ara Sınav
9Hazır Fonksiyonlar
10Dosya ve Klasör İşlemleri
11Form İşlemleri (GET-POST metodları)
12PHP ve MYSQL Bağlantısı
13Örnek uygulamalar
14Örnek uygulamalar
15Örnek uygulamalar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Beta yayınları PHP-6 programlamaya giriş www.w3schools.com www.php.net
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama16060
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1            5       5        
ÖÇ2                    5        
ÖÇ3                    53       
ÖÇ4      2             5        
ÖÇ5            4       5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00