Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BLY2082017851GİRİŞİMCİLİKZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde personel olarak çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek niteliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli yeterliliğin kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Tevfik Fikret KOLOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır.
2Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.
3Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.
4Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
5Öğrenci kendi iş fikri doğrultusunda iş planı hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Girişimcilik Tanımı ve Önemi
2Girişimci Türleri ve Nitelikleri
3Girişimci Kültürü: Yaratıcılık ve Fırsat Analizi
4Yenilikçilik, Teknoloji ve Fikir Geliştirme
5Fizibilite Analizi ve İş Planı Esasları
6Endüstri ve Rekabet Analizi
7Üretim ve İş Modeli Planlaması
8Ara Sınav
9Pazarlama Planı ve Yönetimi
10Yönetsel Yapı Analizi
11Finansal Yapı Analizi
12Girişimcilikte Etik ve İtibar
13Girişimciliğe Yönelik Destek ve Teşvikler
14İş Planı Yazımı ve Sunumu
15İş Planı Yazımı ve Sunumu: Örnek Çalışmalar
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bayraktaroğlu, Serkan (2005) Girişimcilik Ders Notları, Sakarya Kitabevi Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi Naktiyok, A. (2004), İç Girişimcilik, Beta yayınları Döm, S. (2006), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Uygulama/Pratik10330
Tartışma111
Takım/Grup Çalışması10330
Örnek Vaka İncelemesi10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1           5                2
ÖÇ2           5                2
ÖÇ3           5                2
ÖÇ4           5                2
ÖÇ5           5                2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00