Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEC2012017851PAZARLAMA YÖNETİMİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Gökhan Alper FİGEN
Öğrenme Çıktıları
1İşletmenin pazarlama anlayışının gelişimine katkıda bulunmak
2Çevresel faktörleri analiz ederek doğru pazarlama stratejilerini geliştirmek ve uygulayabilmek
3Pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimine katkıda bulunmak
4Ürün kararlarına yardımcı olacak fikirler oluşturmak
5Fiyatlama stratejilerinin oluşumuna katkı sağlamak
6Tüketicinin satın alma davranışlarını anlayabilmek
7Örgütsel pazarı oluşturan hedef kitleleri bilmek
8Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin önemini kavramak
9Yeni ürünü geliştirme evrelerini bilmek
10Bir ürünün taşıması gereken özellikleri genel hatlarıyla bilmek
11Fiyatlandırma ve dağıtım politikaları hakkında bilgi sahibi olmak
12Tutundurma kapsamında yararlanılan iletişim kanalları hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama ile ilgili Temel Kavramlar; Pazarlamanın Gelişim Aşamaları; Pazarlama Fonksiyonları; Pazarlamada Karar Verme; Pazarlama Planlaması; Pazarlama Yönetim Süreci; Pazarlamanın Çevre Koşulları; İşletme İçi Koşullar; İşletme Dışı Koşullar; Genel Çevre Koşulları; Satın Alma Davranışları; Hedef Pazar Kararları; Pazarlama Karma Elemanlarına İlişkin Kararlar; Ürün Kararları, Fiyat Kararları, Dağıtım Kararları, Tutundurma Kararları; Pazarlama Örgütlemesi; Uygulama; Pazarlama Faaliyetlerinin Denetimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pazarlama İlkeleri dersinin amacı ve dersle ilgili temel kaynaklar.
2Pazarlamaya giriş, pazarlama kavramının tanımı, pazarlama anlayışının (yaklaşımlarının) gelişimi.
3Pazarlama çevresi, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen çevresel değişkenler
4Pazarlama bilgi sitemi ve araştırması
5Pazar bölümlendirme, hedef pazarın seçimi ve konumlandırma
6Tüketici pazarları ve tüketici davranışları
7Örgütsel (endüstriyel) pazarlar ve örgütsel kullanıcıların satın alma davranışları
8Ara Sınav
9Müşteri değeri, müşteri sadakatı ve müşteri ilişkileri yönetimi
10Pazarlamada ürün, inovasyon ve yeni ürün geliştirme
11Pazarlamada fiyat ve fiyatlandırma politikaları
12Pazarlamada dağıtım ve dağıtım politikaları
13Pazarlamada tutundurma ve pazarlama iletişimi
14Pazarlama yönetiminde organizasyon , uygulama ve denetim
15Pazarlama yönetiminde organizasyon , uygulama ve denetim
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İsmet MUCUK. Pazarlama İlkeleri. 20.Baskı, Türkmen Kitabevi (Zorunlu) 2. Ö.TORLAK, R.ALTUNIŞIK ve Ş.ÖZDEMİR. Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Sözcü Kitabevi. 3. R.ALTUNIŞIK, Ş.ÖZDEMİR ve Ö.TORLAK.Modern Pazarlama, 4.Baskı, Değişim Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Tartışma515
Makale Kritik Etme313
Bireysel Çalışma2510
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)77
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  3    4   3  3        43    
ÖÇ2  3    4   4  3        44    
ÖÇ3  4    4   4           43    
ÖÇ4       5   5  3        44    
ÖÇ5       5               5     
ÖÇ6                       5     
ÖÇ7                            5
ÖÇ8                       5    5
ÖÇ9       5                     
ÖÇ10  4           4              
ÖÇ11  4                          
ÖÇ12                      444    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00